Dynamische energiesimulaties

dynamische-energiesimulaties

Nog voordat een gebouw is gerealiseerd, wordt er al nagedacht over duurzaamheid, de energiehuishouding en het binnenklimaat. Het ontwerp van een gebouw moet immers aan strenge EPC-eisen voldoen. Simpelweg een gebouw neerzetten met een laag energiegebruik is niet meer van deze tijd. TRAJECT speelt hierop in door integraal naar een gebouw- en installatieontwerp te kijken.

In Nederland zijn EPC-berekeningen verplicht voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Een EPC-berekening is een statische energieberekening waarbij geen uitspraak gedaan kan worden over de kwaliteit van het binnenklimaat. Door de statische aard van de berekening is het ook niet mogelijk om accuraat een innovatief gebouw- of installatieconcept te berekenen. Vaak blijkt ook het berekende energiegebruik ver van het daadwerkelijke energiegebruik te liggen.

Dynamische energiesimulatie
De dynamische energiesimulaties van TRAJECT bieden de oplossing. Hiermee wordt een zeer accuraat beeld gegeven van het te verwachten energieverbruik. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van het binnenklimaat berekend tot en met ruimteniveau. De binnentemperatuur, kwaliteit van de lucht in de ruimte, maar ook het daglicht worden onderzocht. Hierdoor is een lokaal risico zoals oververhitting, slechte ventilatie of overbelichting beter te analyseren en kan deze geminimaliseerd worden.

Het verschil tussen een groot glasoppervlak zonder en met een overstek op de daglichttoetreding in een gebouw.
Energiezuinig en Gezond Gebouw

Het gebouwontwerp kan vanaf het schetsontwerp worden gesimuleerd, rekening houdend met alle bouwkundige en installatietechnische variabelen. Er wordt voor een heel jaar per 10 minuten berekend hoeveel energie waarvoor wordt gebruikt, om zo een gezond en energiezuinig binnenklimaat te creëren. Het effect van onder andere zonwering, isolatie, een ander gevelbeeld, verschillende klimaatinstallaties, maar bijvoorbeeld ook een andere gebouwvorm kan worden berekend. Het resultaat is een overzicht van de te verwachte energiegebruiken, alsmede ook een goed beeld van het te verwachten binnenklimaat. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de uitvoering van het ontwerp te controleren en daar waar nodig aan te passen.

TRAJECT kan vanaf het allereerste schetsontwerp tot in een vergevorderd ontwerpstadium een indicatie geven van de mogelijkheden voor een energiezuinig én Gezond Gebouw.

Neem vrijblijvend contact op via info@traject.com of 0316 – 296 111.

Nieuws