20-09-2017
EY Eindhoven in nieuw kantoor Property Match

EY en Property Match hebben een huurovereenkomst gesloten voor een nieuw kantoor aan de Professor Dr. Dorgelolaan 12 te Eindhoven. Het pand heeft een oppervlak 5.000 m2 en wordt volledig herontwikkeld tot een plek waar mensen graag werken en elkaar ontmoeten.

Het gebouw krijgt een menselijk en open karakter, met oog voor het welzijn en het comfort van de gebruiker. Nieuwe technologieën worden toegepast om efficiënter te werken, het gebouw efficiënter te gebruiken en een comfortabele werkplek te realiseren.
EY wil volgens Arne van ’t Spijker met dit kantoor haar medewerkers nog beter faciliteren in hun dagelijkse werkzaamheden en steven naar een innovatief en SMART gebouw. Op deze manier is EY nog beter in staat innovatie te stimuleren en bij te dragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.

TRAJECT Adviseurs & Managers begeleid de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van het opstellen en uitwerken van de basisinstallatie tot en met de oplevering. Het ontwerp van het gebouw is van DiederenDirrix en het interieur is getekend door Fokkema & Partners. De aannemer, Huijbregts Relou is al gestart met de werkzaamheden. Het pand zal vanaf eind 2018 door EY Eindhoven in gebruik worden genomen.