GEMEENTEHUIS EEMNES
Optimalisatie WKO

De warmte- en koude opwekking (WKO) van het gemeentehuis van Eemnes (tevens het kantoor van de BEL-combinatie) heeft sinds de oplevering van het gebouw in 2009 niet optimaal gefunctioneerd. Als gevolg daarvan ontstond jaarlijks een thermische onbalans in de bodem en werd meer warmte aan de bodem onttrokken dan strikt noodzakelijk.

TRAJECT Adviseurs & Managers heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van deze onbalans en volgens de 361° Gezond Gebouw filosofie het bestaande ontwerp aangepast, waarmee de installatie volledig wordt geoptimaliseerd.

Allereerst hebben de specialisten van TRAJECT Adviseurs & Managers door aanpassing van de regeltechnische parameters een stabilisatie van de WKO gerealiseerd, waardoor jaarlijks een thermische balans in de bodem wordt bereikt. Een bijkomend gevolg van deze stabilisatie is een directe besparing van 33% op het theoretische gasgebruik. Bovenop deze stabilisatie is, met een geringe aanvullende investering, een optimalisatie in de installatie uitgevoerd waarmee een totale besparing van maar liefst 66% van het theoretische gasgebruik wordt gerealiseerd.

Na deze optimalisatie van de WKO mag het gemeentehuis van Eemnes worden aangemerkt als een zeer energiezuinig kantoor.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: