Vrije School De Kleine Prins
Vrije School De Kleine Prins/ De techniek

Cruciaal voor de beleving van een school is de ventilatie van de onderwijsruimten. TRAJECT heeft het ontwerp van de ventilatie-installaties gebaseerd op het principe van hybride ventilatie (conform het Europese onderzoeksprogramma Annex 35 HybVent), waarbij als stelregel is gehanteerd: “natuurlijk als het kan, mechanisch als het moet”

Voor de Kleine Prins is gekozen voor natuurlijke toevoer van de verse buitenlucht en een combinatie van natuurlijke en mechanische afvoer van de vervuilde binnenlucht. Het bouwkundige ontwerp van de school is zodanig uitgevoerd, dat een natuurlijke luchtstroming in de lokalen en verkeersruimten wordt bevorderd.

De omschakeling tussen natuurlijke en mechanische afvoer vindt per lokaal plaats op basis van het CO2-gehalte van de ruimtelucht of de gemeten ruimtetemperatuur. De natuurlijke toevoer vindt plaats via convectorputten langs de gevel, aangesloten op grondbuizen (aardwarmtewisselaar) in het terrein. Met deze aardwarmtewisselaar wordt in de winterperiode de koude buitenlucht voorverwarmd en in de zomerperiode gekoeld, als gevolg van de min of meer stabiele grondtemperatuur op een diepte van 2,5 m.
Deze opzet van de ventilatie-installatie zorgt voor een natuurlijker beleving van het binnenklimaat, zonder hinderlijke luchtstromingen of –snelheden. Bovendien is TRAJECT er in geslaagd om een installatie te ontwerpen, die het CO2-gehalte in de leslokalen weet te beperken tot maximaal 800 ppm (Frisse School Klasse A), zonder omvangrijke en uitgebreide ventilatiekanalen en –systemen.

Voor de warmteopwekking is door TRAJECT gekozen voor een bivalente opstelling, bestaande uit een warmtepomp aangesloten op een verticale bodemwarmtewisselaar en een gasgestookte ketel. Voor de koeling van het gebouw volstaat de eerder genoemde aardwarmtewisselaar.
Voor de verlichting van de leslokalen en verkeersruimten is gekozen voor een combinatie van daglichtbuizen en hoog-frequente TL-armaturen. Het aantal en de grootte van de daglichtbuizen is zodanig ontworpen, dat zelfs op bewolkte dagen het benodigde verlichtingsniveau zonder elektrische verlichting wordt behaald.

Dit gebouw- en installatieconcept kwam voort uit de filosofie van TRAJECT Gezond Gebouw waarbij een eigen methodiek zorgt voor balans tussen beleving, omgeving en economie.

Het werkelijke energieverbruik

Het werkelijke energiegebruik van het gebouw, afgeleid van de meterstanden, is 308.795 MJ per jaar, inclusief gebruikersinstallaties. Het verwachte energiegebruik, volgens de EPC-berekening, was 343.331 MJ per jaar, exclusief gebruikerscomponent. Dat wil dus zeggen dat De Kleine Prins een lager energiegebruik kent, dan was berekend met de EPC-berekening. Dat is een unieke prestatie, aangezien vrijwel alle gebouwen in Nederland meer energie verbruiken dan bepaald in de EPC-berekening.

De Kleine Prins startpagina


De Kleine Prins zit 2 jaar in een nieuwe school. Leerkrachten en directie zijn natuurlijk als eerste betrokken bij het onderwijsklimaat, maar is het ook beter leren in een TRAJECT Gezond Gebouw?
Lees verder...

Meningen andere betrokkenen


"Een heel fijn gebouw, groot, mooie kleurtjes, creatief, veel ramen, licht en contact met buiten. Er is veel te zien, ook buiten op het plein. Zelfs de toiletten zijn niet saai."
Lees verder...

Neem contact op met Guido voor meer informatie.