Woonconcept
Onderwijspark Ezinge

In Meppel gaan 5 scholen samen in Onderwijspark Ezinge. Een gebouw van ruim 28.000m2. Grote ambities op het gebied van onderwijs, persoonlijke ontwikkeling en innovatie, gaan samen met een pragmatische insteek.

Project

De architect is verantwoordelijk voor het bouwkostenbudget en maakt de kostenramingen. TRAJECT toetst de ramingen, maakt TCO-, exploitatieberekeningen en adviseert de opdrachtgever en ontwerpteam wat de beste keuzes zijn op de lange termijn.

Expertise
  • Kostenmanagement
  • Total cost of ownership
  • Exploitatiemanagement
Hans vertelt u graag meer over dit project.