Vrije Universiteit Amsterdam
Grip op de kosten van het Nieuwe Universiteitsgebouw

Voor kostenmanager Fred Schaufeli is het duidelijk: “Een kostendeskundige zijn is iets anders dan een calculator zijn. Kostenmanagement gaat verder. Een kostendeskundige zorgt vanaf het vroegste stadium dat de ambities en het beschikbare geld in balans blijven. Dat is dus iets heel anders dan een architect die van zijn ontwerp een kostenraming maakt. Als er iets misgaat in een project, gaat het bijna altijd over geld. De opdrachtgever is hiervan vaak de dupe. Een opdrachtgever heeft recht op iemand die puur en alleen voor zijn belangen opkomt en op financieel gebied het overzicht bewaakt en waarschuwt wanneer het nodig is.”

Onafhankelijk

Deze rol als onafhankelijke vertrouweling van de opdrachtgever is precies de rol die Fred vervult voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf 2011 is Fred betrokken als kostenmanager bij de ontwikkeling van het Nieuwe Universiteitsgebouw, van de onderliggende parkeergarage P3 en van de inrichting van de openbare ruimte van het complete Campusterrein. Op basis van Freds kennis en ervaring is het budget getoetst en reëel bevonden. Vervolgens is het aan Fred om dit budget tijdens de daarop volgende fasen te bewaken en zijn opdrachtgever hierover te adviseren.

Multifunctioneel

Het Nieuwe Universiteitsgebouw zal vanaf medio 2017 zorgen voor een groot deel van de vervanging van het huidige Wis- & Natuurkundegebouw. Het gebouw zal bestaan uit 31.000 m² aan ontmoetingsmogelijkheden waar onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij samenkomen. Het gebouw wordt zo ontwikkeld dat het mogelijk is om vele indelingen en functies onder te brengen, afhankelijk van de onderwijs- en onderzoekbehoeften. De kracht van het gebouw zit in deze functieneutrale ontwikkeling, gecombineerd met publieke voorzieningen voor congressen, horeca, winkels en cultuur.

Drie lagen ondergronds

Onder het Nieuwe Universiteitsgebouw komt de ondergrondse parkeergarage P3, die plaats biedt aan zo’n zeshonderd auto’s en zestienhonderd fietsen. Deze drielaagse parkeergarage is ook het fundament voor het nieuw te bouwen Alliantiegebouw en het nieuwe studentencomplex van CASA. Deze ingrediënten zorgen, samen met de ligging direct naast het bestaande OZW-gebouw en de drukke De Boelelaan, voor een uiterst complexe situatie met de nodige financiële risico’s.

Diensten en producten

Voor het Nieuwe Universiteitsgebouw, de parkeergarage P3 en de inrichting van de openbare ruimte van de VU Campus heeft TRAJECT de volgende diensten en producten geleverd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam:

 • Kostenmanagement
 • Budgetbewaking
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Auditing SO, VO en DO
 • Life Cycle Analyse (LCA)
 • Directiebegroting bouwkundig
 • Directiebegroting installaties
Life Cycle Analyse (LCA) en BREEAM

Door middel van een Life Cycle Analyse (LCA), ook wel Total Cost of Ownership (TCO) genoemd, wordt een reële schatting gemaakt van de totale kosten en opbrengsten voor de komende twintig tot vijftig jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten en opbrengsten van de financiering, het energiegebruik, het onderhoud, de schoonmaak, de verhuur en de verkoop. Met behulp van een rekenmodel worden meerdere scenario’s doorgerekend en overzichtelijk naast elkaar gezet. Hierdoor kunnen duurzame ambities haalbaar en zelfs aantrekkelijk worden. Deze analyse maakt eveneens deel uit van de BREEAM-certificering.

Geregistreerd Kostenmanager

In Nederland treffen we een keur aan kostendeskundigen, bouwkostenadviseurs en kostenexperts. Voor veel opdrachtgevers is het inmiddels niet meer helder welke adviseur voldoende gekwalificeerd is voor de meer complexe opgaven. Het keurmerk Register Kostenmanager Nederland biedt uitkomst. De leden van dit register moeten voortdurend aantonen dat zij aan de juiste kwalificaties voldoen om te blijven behoren tot de selecte groep van Register Kostenmanagers. De stichting RKN toetst dit elke twee jaar en bewaakt zo onder andere de kwaliteit van het keurmerk.

En meer...

Andere specialiteiten van de kostendeskundigen van TRAJECT:

 • Dashboards voor het visualiseren van managementinformatie
 • Dynamisch Afwegingen Model voor begroten en kansberekening
 • Garantiecontracten
 • Duurzaam Meerjaren Instandhoudingsplan
 • Auditing
Neem contact op met Hans voor meer informatie: