DrieGasthuizenGroep
Een nieuw gezond woonzorgcentrum in Arnhem

Het huidige woonzorgcentrum Huis en Haard aan de Utrechtseweg te Arnhem is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en voldoet inmiddels niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd en sluit bovendien niet aan op de huidige ontwikkelingen in de zorg.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie van het bestaande gebouw, waarbij de bouw gefaseerd wordt uitgevoerd, hetgeen inhoudt dat de bedrijfsvoering wordt gecontinueerd tijdens de bouw. In samenwerking met architect Geesink Weusten en stichting DrieGasthuizenGroep wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw, duurzaam, innovatief en energieneutraal woonzorgcentrum. Om een optimaal resultaat te kunnen garanderen, maakt TRAJECT ook voor dit project gebruik van haar eigen filosofie: 361° Gezond Gebouw. De integrale en zorgvuldige afweging van de drie factoren Beleving, Omgeving en Economie, binnen de filosofie, zullen uiteindelijk leiden tot een gezond woonzorgcentrum.

TRAJECT is verantwoordelijk voor het innovatieve installatieconcept en de uitwerking hiervan. Ook de bouwfysische aspecten (o.a. akoestiek en ventilatie) worden door onze specialisten bepaald. Onze BREEAM experts zijn verantwoordelijk voor het behalen van de BREEAM-NL credits die stichting DrieGasthuizenGroep als ambitie heeft.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: