Last minute inpassen van technologische ontwikkelingen

De wederzijdse voorspoedige samenwerking tussen de ontwikkelaars maakt dat in De Makroon het beste van twee werelden wordt gecombineerd. Waar mogelijk worden zaken ook tijdens de bouw nog bijgesteld naar de huidige maatstaven. Van der Meer: ‘De ontwikkeling van de techniek gaat ontzettend snel. Als je kijkt hoeveel tijd er zit tussen de opdracht en het uiteindelijk realiseren; voor je het weet verandert er weer van alles in de zorg. We hebben nu zaken kunnen inbouwen, dat hadden we 3 jaar geleden nooit kunnen indenken. Het vraagt veel overleg, maar we zitten directer op de tijd en we zijn actueel‘.

Ook tijdens de bouw worden de behoeften en wensen van de gebruikers nog meegenomen. Dit maakt dat de appartementen niet achteraf nog dienen te worden aangepast en dat ten tijde van de oplevering zorgverlener Amstelring vrijwel direct gebruik kan gaan maken van de intramurale zorgetage’. Op deze verdieping voor de meer zorgbehoevende ouderen is dag en nacht verzorgend en verplegend personeel aanwezig. Maar ook alle andere bewoners van De Makroon kunnen bij Amstelring zorg inkopen.

Jaloersmakend uitzicht

‘Bijzonder aan dit project is dat alle woningen levensloopbestendig zijn. Allemaal’ zegt Rob Kramer. ‘Er is hier sprake van een unieke combinatie van voorzieningen die je normaal gesproken niet in een woning vindt. Voordeel is dat er direct vanaf het begin die betrokkenheid is geweest’. En hoewel in de woningen voorbereidingen zijn getroffen voor een eventuele zorgbehoefte, zijn het tegelijkertijd luxe appartementen op een fantastische locatie met een jaloersmakend Amsterdams uitzicht. Kramer: ‘We willen de bewoners niet bestempelen als oud, en zo moeten de woningen er dus ook niet uitzien. Daarnaast hebben we enerzijds de zorgetage los gehouden van de appartementen, terwijl anderzijds de afdeling wel makkelijk bereikbaar is en er verbinding blijft’.

Levensloopbestendig wonen met allure


De zorg en daarmee het zorgvastgoed verandert. De jaren waarin de woonkeuze voor ouderen met een zorgbehoefte werd beperkt tot een aanleunwoning of verzorgingstehuis liggen achter ons.
Lees verder...

TRAJECT, deskundige ogen en oren voor Syntrus Achmea


Omdat Kramer meerdere projecten onder zijn hoede heeft, is het voor hem belangrijk dat hij kan rekenen op ervaren en kundige collega’s aan zijn zijde.
Lees verder...

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: