Zorgvastgoedproject De Makroon
Levensloopbestendig wonen met allure
TRAJECT Turnkey controle stelt gebruikers centraal

De zorg en daarmee het zorgvastgoed verandert. De jaren waarin de woonkeuze voor ouderen met een zorgbehoefte werd beperkt tot een aanleunwoning of verzorgingstehuis liggen achter ons. Een ander tijdperk breekt aan, waarin nieuwe ouderen zo lang mogelijk zelf de regie houden over wonen en zorg.

Deze nieuwe oudere is mondig, onafhankelijk, ondernemend, staat midden in de samenleving en stelt andere eisen aan de woonomgeving dan de vorige generatie. Niet alleen het kunnen blijven wonen en ontvangen van zorg in de eigen woning is belangrijk, ook bij elkaar kunnen blijven wanneer de partner zorgbehoevend is staat voor hen vanzelfsprekend hoog op het wensenlijstje. Daarnaast wil deze groeiende groep ouderen die, door bijvoorbeeld verkoop van een eigen huis en het tot op hogere leeftijd doorwerken, best wat te besteden heeft, wonen op een levendige plek waar contact met buren en omwonenden mogelijk is. Dit resulteert in projecten waar met het oog op deze middenklasse op een toplocatie comfortabele, luxe woningen worden gerealiseerd die echter ook levensloopbestendig zijn en dus bij een toekomstige zorgbehoefte bewoonbaar blijven. Zorg binnen handbereik.

Modern wonen voor de nieuwe oudere

Zo ook in hartje Amsterdam, waar een uniek appartementencomplex wordt verwezenlijkt. In de sfeer van de binnenstad, op de plek van het voormalig Bernardus, staat straks De Makroon. In het lichte, moderne, in drie tinten baksteen uitgevoerde gebouw aan de Nieuwe Passeerdersstraat vinden 134 grotendeels vrije sector luxe en levensloopbestendige huurappartementen, een sociëteitsruimte, enkele commerciële ruimten, een rustige binnentuin, terras aan het water en een overdekte parkeergarage hun plaats. Daarnaast worden er op de eerste verdieping 40 appartementen gericht op intramurale zorg gerealiseerd.

Exact 1 jaar na het slaan van de eerste paal spreken we Ank van der Meer, projectontwikkelaar nieuwe gebouw- en zorgconcepten bij zorgorganisatie Amstelring en Rob Kramer, projectmanager zorgvastgoed bij vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance, over het bijzondere complex.
Ontwikkelen met een meerjarige doelstelling

‘We hebben hier zorgvuldig het proces doorlopen’, geeft Van der Meer aan. ‘Op basis van gesprekken met cliënten, voormalig bewoners van het Bernardus, projectgroepen, specialisten en adviseurs is stapsgewijs toegewerkt naar uitgangspunten op basis waarvan het plan van De Makroon uiteindelijk is ontwikkeld’. Een werkwijze, kenmerkend voor de visie van Ank: ‘Goede gebouwen komen alleen tot stand als vooraf goed geanalyseerd is wat de wensen zijn van de gebruiker en wat dientengevolge precies de meerjarige doelstelling van het gebouw is’.

Langetermijnverbintenis

Maar hoe komt een zorgleverancier tot ontwikkeling en realisatie van een miljoenenproject? Van der Meer: ‘In 2004 is het eerste gedachtengoed al ontstaan en is na een prijsvraag architect Pi de Bruijn namens Architekten Cie met het beste ontwerp uit de bus gekomen. ‘Vanwege het scheiden van wonen en zorg en de kredietcrisis waar we ons in bevonden, hebben we uiteindelijk besloten het project niet in eigen portefeuille te houden en op zoek te gaan naar een belegger die het gebouw wilde kopen, deels aan ons terug wilde verhuren, maar het ook langdurig in eigendom wil houden’ zegt Van der Meer. De beste partij om mee door te praten werd gevonden in Syntrus Achmea. ‘We kijken op de lange termijn met elkaar en zij ondersteunen onze visie’. Na een jaar van overleg werden verkoop- huur- en samenwerkingsovereenkomsten opgesteld die dit onderstrepen. Het resultaat: een huur- en samenwerkingsovereenkomst van maar liefst 20 jaar. Een bouwer werd vervolgens samen gevonden in bouwbedrijf De Nijs. Van der Meer geeft aan: ‘Het is een driemanschap waarmee we aan het werk zijn’.

Last minute inpassen van technologische ontwikkelingen


De wederzijdse voorspoedige samenwerking tussen de ontwikkelaars maakt dat in De Makroon het beste van twee werelden wordt gecombineerd.
Lees verder...

TRAJECT, deskundige ogen en oren voor Syntrus Achmea


Omdat Kramer meerdere projecten onder zijn hoede heeft, is het voor hem belangrijk dat hij kan rekenen op ervaren en kundige collega’s aan zijn zijde.
Lees verder...

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: