Grenswaarde Milieuprestatie per 1-1-2018

Milieuprestatie

Met de voorgestelde grenswaarde voor de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) ontstaat een meer integrale benadering van het begrip “Duurzaamheid” binnen het bouwbesluit. Deze benadering leidt echter ook tot nieuwe dilemma’s. TRAJECT biedt uitkomst bij uw vraagstukken rondom de Milieuprestatieberekening.

De Milieupresatieberekenig Gebouwen (MPG) maakt sinds 1-1-2013 onderdeel uit van het bouwbesluit en geldt daarmee als aanleveringsvereiste bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen en kantoren > 100 m². Middels deze berekening wordt de milieu-impact van de toegepaste materialen in een gebouw getoetst op basis van zogenaamde ‘schaduwkosten’ uit de Nationale Milieudatabase (NMD).

Milieu-impact vergelijken
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting van bouwmaterialen, is het van belang om een Levens Cyclus Analyse (LCA) op te stellen, waarbij de milieu-impact van het materiaal beoordeeld wordt gedurende alle levensfasen. Het resultaat van een dergelijke analyse wordt uitgedrukt in de zogenaamde ‘schaduwkosten’ van het materiaal. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer het gekozen materiaaltype.

Voor het toetsen van de milieuprestatie van een gebouw zijn diverse rekentools beschikbaar. Per bouwdeel worden hierin de toegepaste materialen geselecteerd uit de achterliggende Nationale Milieudatabase en gekoppeld aan de toegepaste hoeveelheden in het betreffende gebouwontwerp.

Grenswaarde
Na een periode van vijf jaar proefdraaien, zonder gestelde voorwaarden aan het resultaat van de berekening, wordt er per 1-1-2018, met een maximale totale schaduwprijs van 1,0 €/m2bvo, een grenswaarde gesteld aan de MPG.

Als gevolg van het ontbreken van duidelijke toetsingscriteria varieerde het tot nu toe per gemeente of men de MPG als indieningsvereiste stelde in vergunningsprocedures. Met het stellen van bovengenoemde grenswaarde komt een einde aan deze onduidelijk en maakt de MPG volwaardig onderdeel uit van de toetsingscriteria bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor woningen en kantoren > 100 m².

Gevolgen voor uw project
Tot op heden was duurzaamheid binnen het bouwbesluit met name gericht op energiezuinigheid. Met het instellen van een grenswaarde aan de MPG, wordt de milieu-impact van bouwmaterialen hier aan toegevoegd en ontstaat een meer integrale benadering van het begrip duurzaamheid.

Deze twee thema’s kunnen in sommige gevallen echter ook flink botsen. Neem bijvoorbeeld het opwekken van zonne-energie middels PV-panelen; op het gebied van energiezuinigheid een mooie oplossing, maar de milieu-impact van het product vormt een ‘kleine natuurramp’ op zich.

Integrale benadering
De voorgestelde grenswaarde vraagt om een integrale benadering van het onderwerp duurzaamheid, waarbij het begrip ‘balans’ van cruciale waarde is. Balans tussen enerzijds architectonisch gebouwontwerp en materialisatie (Milieuprestatie Gebouw) en anderzijds energiezuinigheid en installaties (Energieprestatie Gebouw). Door deze disciplines vroeg in een proces bij elkaar te brengen is het mogelijk hierin een optimum te creëren binnen een gebouwontwerp.

TRAJECT
Mede vanuit onze rol als BREEAM- en GPR-Expert heeft TRAJECT ruime ervaring met de MPG. Afhankelijk van uw specifieke projectsituatie kunnen wij u op dit gebied op onderstaande wijze van dienst zijn:

  • Opstellen Milieuprestatieberekening Gebouw (omgevingsvergunning, nulmeting gebouwvoorraad);
  • Begeleiding ontwerpproces (Tussentijdse ontwerptoetsing, sturing in materiaaltoepassing);
  • Externe toetsing (onafhankelijke beoordeling, second opinion).

Nieuws