Olympisch Stadion
Wateroverlast aangepakt

Eind jaren ’90 is het Olympisch Stadion uit 1928 op het eerste gezicht volledig in z’n oude glorie hersteld; een prachtige locatie voor sport en cultuur. Maar ook met een slepend waterprobleem. Bijna 90 rapporten waren er al opgesteld, zonder resultaat.

Oplossing

Het TRAJECT onderzoek heeft de 90 rapporten terug kunnen brengen tot 9 fundamentele problemen en een Plan van Aanpak. Daarmee zijn de waterproblemen stap voor stap opgelost.

Expertise
  • 7-stappenplan
  • Bouwprocesmanagement
  • Risicomanagement
Neem voor meer informatie over dit project contact op met: