Quadraam
Het Liemers College Zevenaar

In de onderwijsvisie van het Liemers College wordt de nadruk gelegd op Culturele vorming, Natuur en techniek en duurzaamheid in de brede zin van het woord. In nauwe samenwerking met Quadraam en Liag architecten is een duurzaam concept neergezet binnen een strak budget.

Opdracht

De wensen van de opdrachtgever vertalen in een duurzaam installatieconcept passend binnen de Frisse Scholen richtlijnen. Begeleiden van het gehele traject van programma van eisen, ontwerp, aanbesteding en contractvorming tot en met projectmanagement en directievoering tijdens de uitvoering.

Expertise:
  • Huisvestingsadvies
  • Bouwprocesmanagement
  • Installaties & energie
Neem voor meer informatie over dit project contact op met: