Ripley’s Amsterdam
Inrichting Ripley’s Believe It or Not! Amsterdam

Robert Ripley leidde een ongelofelijk en avontuurlijk leven en zal voor altijd herinnerd worden als de bedenker van één van de bekendste en meest gebruikte uitdrukkingen in de Engelse taal: Believe It or Not!

Vandaag de dag zijn er 32 Ripley’s Believe It or Not! museums in tien landen. In 2015 komt Ripley's Believe It or Not! naar Amsterdam. Midden op de Dam!

TRAJECT verzorgt voor Ripley's de opzet van de installaties, het ondersteunen bij de aanbesteding en gunning van de werkzaamheden en bij de aanvraag Omgevingsvergunning.

De grootste uitdaging is de inpassing van een hoogwaardige installatie in een monumentaal pand, waarbij de buitengevel en dak niet mogen worden aangetast en er tevens een beperking bestaat in de mogelijke nutsaansluiting.
In het project wordt gebruik gemaakt van alternatieve maatregelen om de installatieomvang te beperken.
Expertise:
  • Conceptontwikkeling
  • Installaties en Energie
Neem voor meer informatie over dit project contact op met: