TRAJECT, deskundige ogen en oren voor Syntrus Achmea

Omdat Kramer meerdere projecten onder zijn hoede heeft, is het voor hem belangrijk dat hij kan rekenen op ervaren en kundige collega’s aan zijn zijde. Bij de realisatie van De Makroon zijn het de specialisten van TRAJECT Adviseurs & Managers BV die hem ondersteunen. TRAJECT is gestart is met het in kaart brengen van alle risico’s voor Syntrus Achmea. Onder leiding van projectmanager ir. Neal Janssen wordt vervolgens de Turnkey controle uitgevoerd. Deze bestaat uit controle en advies op bouwkundig, constructie en bouwfysisch gebied en beslaat vrijwel alle tijdens de bouw voorkomende werkzaamheden. ‘Het liefst zou ik standaard op ieder project zo’n extra man hebben lopen. Ik noem het altijd mijn ogen en oren’, zegt Kramer. Een projectmanager die zelfstandig opereert, overleg voert met alle ontwikkelende en uitvoerende partijen, luistert en signaleert zodat er feeling blijft met de praktijk op de bouw en hij van alles op de hoogte is. Waar nodig wordt bemiddelt of ingegrepen. Kramer: ‘TRAJECT behartigt onze belangen zonder de andere betrokkenen uit het oog te verliezen. Uiteindelijk is het altijd het eindproduct dat telt. Als er twee partijen onenigheid hebben gaat het ten koste van de kwaliteit, of van de planning’.

De formule neemt Kramer werk uit handen. Janssen weet wanneer hij zelf beslissingen neemt en wanneer hij Kramer inlicht: ‘Kijk, ik bespreek ook zaken rechtstreeks met de ontwikkelaar en geeft aan waar dingen anders moeten. Dat wordt dan opgepakt. Dat gaat goed’. Hierbij speelt zijn persoonlijkheid, naast het hebben van een brede ervaring, geen onbelangrijke rol. Het filteren en doorgeven van de juiste informatie vraagt om heldere communicatie. ‘Ik kan niet overal tegelijkertijd zijn, maar weet dat ik nooit achter de feiten aan loop want ik heb een collega naast me’, zegt Kramer. ‘Belangrijk, zeker richting de oplevering. Dat vraagt altijd om heel veel tact’.

Gewoon voordenken, want nadenken is te laat

Voordat het zover is zal de eerstvolgende mijlpaal van het project de start van de verhuurcampagne zijn. Via de website www.demakroon.nl kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. Toekomstig bewoners van de vrijesectorwoningen sluiten een huurovereenkomst met Syntrus Achmea. Voor een zorgleverantie of de 40 beschikbare plaatsen op de zorgetage kan men in eerste instantie bij Amstelring terecht. Ondertussen houdt TRAJECT overzicht met het einddoel voor ogen. Of zoals Kramer het zegt: ‘Gewoon voordenken. De problemen voor zijn, want nadenken is te laat’.

Levensloopbestendig wonen met allure


De zorg en daarmee het zorgvastgoed verandert. De jaren waarin de woonkeuze voor ouderen met een zorgbehoefte werd beperkt tot een aanleunwoning of verzorgingstehuis liggen achter ons.
Lees verder...

Last minute inpassen van technologische ontwikkelingen


De wederzijdse voorspoedige samenwerking tussen de ontwikkelaars maakt dat in De Makroon het beste van twee werelden wordt gecombineerd.
Lees verder...

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: