Updates overzicht

19-02-2018
TRAJECT erkend WELL Faculty Member

Sinds februari is TRAJECT Adviseurs & Managers ook erkend als WELL Faculty Member. De WELL Faculty member is een exclusieve groep van WELL Accredited Professionals (AP’s) die door het International WELL Building Institute (IWBI) erkend is als kennisdeler en hierdoor WELL-workshops mag geven.

Vanuit de 361˚ Gezond Gebouw filosofie leidt TRAJECT mensen op die een belangrijke rol spelen in de transformatie van de gebouwde omgeving. Gerrit-Jan Teunissen, eerste WELL en LEED AP van Nederland, is hier een uitstekend voorbeeld van. De ervaring van Gerrit-Jan in de integratie van duurzaamheid, gezondheid en welzijn in nieuwe en bestaande gebouwen gaat meer dan tien jaar terug. Vanuit deze ervaring in LEED en WELL projecten deelt Gerrit-Jan zijn kennis en inzichten met projectteams, cursisten en congresbezoeken om ondersteuning te bieden bij het optimaliseren van gebouwen.

Met de WELL Faculty erkenning laat TRAJECT zien voorloper te zijn in de ontwikkeling van Gezonde Gebouwen. Voor meer informatie over de mogelijkheden van WELL kunt u contact opnemen met Gerrit-Jan Teunissen.

24-11-2017
Integraal maatwerk voor slimmere en gezonde gebouwen

Nog voordat een gebouw gerealiseerd is, wordt er al nagedacht over duurzaamheid, de energiehuishouding en het binnenklimaat. Het ontwerp van een gebouw moet immers aan strenge EPC-eisen voldoen. Simpelweg een gebouw neerzetten met een laag energiegebruik is niet meer van deze tijd. TRAJECT speelt hierop in door integraal naar een gebouw- en installatieontwerp te kijken.

In Nederland zijn EPC-berekeningen verplicht voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Een EPC-berekening is een statische energieberekening waarbij geen uitspraak gedaan kan worden over de kwaliteit van het binnenklimaat. Door de statische aard van de berekening is het ook niet mogelijk om accuraat een innovatief gebouw- of installatieconcept te berekenen. Vaak blijkt ook het berekende energiegebruik ver van het daadwerkelijke energiegebruik te liggen.

Dynamische energiesimulatie
De dynamische energiesimulaties van TRAJECT bieden de oplossing. Hiermee wordt een zeer accuraat beeld gegeven van het te verwachten energieverbruik. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van het binnenklimaat berekend tot en met ruimteniveau. De binnentemperatuur, kwaliteit van de lucht in de ruimte, maar ook het daglicht worden onderzocht. Hierdoor is een lokaal risico zoals oververhitting, slechte ventilatie of overbelichting beter te analyseren en kan deze geminimaliseerd worden.

11-10-2017
Shell Real Estate behaalt nieuwste LEED certificatie

Op dinsdag 10 oktober 2017 is in Amsterdam door Yuri Sebregts, Vice President of Innovation and R&D van Shell, samen met Hans Wienk, directeur TRAJECT Adviseurs & Managers het LEED plakkaat onthuld.

Nieuwste LEED versie
Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) is het eerste gebouw binnen Royal Dutch Shell dat een certificatie behaalt volgens de laatste versie van LEED (v4) voor bestaande gebouwen. Daarnaast is binnen Nederland nog niet eerder een gebouw volgens deze nieuwste versie gecertificeerd. Adviseur en LEED AP Gerrit-Jan Teunissen van TRAJECT heeft Shell in dit proces begeleid en samen met de medewerkers het proces van bewustwording ingezet.

Shell Technology Centre Amsterdam
STCA is één van de grootste onderzoekcentra van Shell. Het gebouw is 80.000 m2 groot en bestaat uit laboratoria, testhallen, werkplaatsen en kantoren. Er werken meer dan 1.000 specialisten. STCA is ISO 14.001 gecertificeerd, wat heeft bijgedragen aan het behalen van het LEED certificaat.

LEED Silver
LEED for Operation & Maintenance (LEED EBOM) legt de nadruk op het onderhoud en beheer van bestaande gebouwen. Naast energiezorg wordt gericht aangestuurd op integratie van duurzaam inkoopbeleid, bewaking van duurzame Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) en een gezonde, schone werkomgeving. STCA heeft in een kort tijdsbestek de afspraken met haar dienstverleners (intern en extern) doorgelicht op mogelijke duurzame verbeteringen en vervolgens prestaties meetbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn binnen LEED EBOM 55 punten toegekend en hiermee is het niveau Silver behaald. Dit mooie resultaat is met een ceremonie en gebak gevierd.

25-09-2017
TRAJECT spreekt tijdens Dutch Green Building Week 2017

De Dutch Green Building Week vindt plaats van 25 tot 29 september 2017. Dit jaar staat het thema ‘Meters maken voor het klimaat’ centraal. Op donderdag 28 september tijdens het Duch Green Building Council Congres spreekt TRAJECT over de certificering methodes WELL en BREEAM. Het congres wordt gehouden in Circl, het circulaire ABN AMRO Paviljoen.

Vanwege de rol van TRAJECT als circulair projectmanager bij het ontwerp en realisatie van Circl heeft DGBC gevraagd aan TRAJECT om haar inzichten tijdens het congres te delen met het publiek. Tijdens de parallel sessie “Symbiose WELL & BREEAM” geeft ir. Jeroen Schinkel (circulair projectmanager) inzicht in de wijze waarop Circl als circulair en BREEAM project tot stand is gekomen. Ing. Gerrit-Jan Teunissen (WELL AP) zal WELL en BREEAM-NL naast elkaar leggen en illustreren aan de hand van voorbeelden. Ook zal hij de wijze waarop Circl voldoet aan de WELL criteria nader toelichten.

20-09-2017
EY Eindhoven in nieuw kantoor Property Match

EY en Property Match hebben een huurovereenkomst gesloten voor een nieuw kantoor aan de Professor Dr. Dorgelolaan 12 te Eindhoven. Het pand heeft een oppervlak 5.000 m2 en wordt volledig herontwikkeld tot een plek waar mensen graag werken en elkaar ontmoeten.

Het gebouw krijgt een menselijk en open karakter, met oog voor het welzijn en het comfort van de gebruiker. Nieuwe technologieën worden toegepast om efficiënter te werken, het gebouw efficiënter te gebruiken en een comfortabele werkplek te realiseren.
EY wil volgens Arne van ’t Spijker met dit kantoor haar medewerkers nog beter faciliteren in hun dagelijkse werkzaamheden en steven naar een innovatief en SMART gebouw. Op deze manier is EY nog beter in staat innovatie te stimuleren en bij te dragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.

TRAJECT Adviseurs & Managers begeleid de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van het opstellen en uitwerken van de basisinstallatie tot en met de oplevering. Het ontwerp van het gebouw is van DiederenDirrix en het interieur is getekend door Fokkema & Partners. De aannemer, Huijbregts Relou is al gestart met de werkzaamheden. Het pand zal vanaf eind 2018 door EY Eindhoven in gebruik worden genomen.

Pagina's