Updates overzicht

11-10-2017
Shell Real Estate behaalt nieuwste LEED certificatie

Op dinsdag 10 oktober 2017 is in Amsterdam door Yuri Sebregts, Vice President of Innovation and R&D van Shell, samen met Hans Wienk, directeur TRAJECT Adviseurs & Managers het LEED plakkaat onthuld.

Nieuwste LEED versie
Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) is het eerste gebouw binnen Royal Dutch Shell dat een certificatie behaalt volgens de laatste versie van LEED (v4) voor bestaande gebouwen. Daarnaast is binnen Nederland nog niet eerder een gebouw volgens deze nieuwste versie gecertificeerd. Adviseur en LEED AP Gerrit-Jan Teunissen van TRAJECT heeft Shell in dit proces begeleid en samen met de medewerkers het proces van bewustwording ingezet.

Shell Technology Centre Amsterdam
STCA is één van de grootste onderzoekcentra van Shell. Het gebouw is 80.000 m2 groot en bestaat uit laboratoria, testhallen, werkplaatsen en kantoren. Er werken meer dan 1.000 specialisten. STCA is ISO 14.001 gecertificeerd, wat heeft bijgedragen aan het behalen van het LEED certificaat.

LEED Silver
LEED for Operation & Maintenance (LEED EBOM) legt de nadruk op het onderhoud en beheer van bestaande gebouwen. Naast energiezorg wordt gericht aangestuurd op integratie van duurzaam inkoopbeleid, bewaking van duurzame Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) en een gezonde, schone werkomgeving. STCA heeft in een kort tijdsbestek de afspraken met haar dienstverleners (intern en extern) doorgelicht op mogelijke duurzame verbeteringen en vervolgens prestaties meetbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn binnen LEED EBOM 55 punten toegekend en hiermee is het niveau Silver behaald. Dit mooie resultaat is met een ceremonie en gebak gevierd.

25-09-2017
TRAJECT spreekt tijdens Dutch Green Building Week 2017

De Dutch Green Building Week vindt plaats van 25 tot 29 september 2017. Dit jaar staat het thema ‘Meters maken voor het klimaat’ centraal. Op donderdag 28 september tijdens het Duch Green Building Council Congres spreekt TRAJECT over de certificering methodes WELL en BREEAM. Het congres wordt gehouden in Circl, het circulaire ABN AMRO Paviljoen.

Vanwege de rol van TRAJECT als circulair projectmanager bij het ontwerp en realisatie van Circl heeft DGBC gevraagd aan TRAJECT om haar inzichten tijdens het congres te delen met het publiek. Tijdens de parallel sessie “Symbiose WELL & BREEAM” geeft ir. Jeroen Schinkel (circulair projectmanager) inzicht in de wijze waarop Circl als circulair en BREEAM project tot stand is gekomen. Ing. Gerrit-Jan Teunissen (WELL AP) zal WELL en BREEAM-NL naast elkaar leggen en illustreren aan de hand van voorbeelden. Ook zal hij de wijze waarop Circl voldoet aan de WELL criteria nader toelichten.

20-09-2017
EY Eindhoven in nieuw kantoor Property Match

EY en Property Match hebben een huurovereenkomst gesloten voor een nieuw kantoor aan de Professor Dr. Dorgelolaan 12 te Eindhoven. Het pand heeft een oppervlak 5.000 m2 en wordt volledig herontwikkeld tot een plek waar mensen graag werken en elkaar ontmoeten.

Het gebouw krijgt een menselijk en open karakter, met oog voor het welzijn en het comfort van de gebruiker. Nieuwe technologieën worden toegepast om efficiënter te werken, het gebouw efficiënter te gebruiken en een comfortabele werkplek te realiseren.
EY wil volgens Arne van ’t Spijker met dit kantoor haar medewerkers nog beter faciliteren in hun dagelijkse werkzaamheden en steven naar een innovatief en SMART gebouw. Op deze manier is EY nog beter in staat innovatie te stimuleren en bij te dragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.

TRAJECT Adviseurs & Managers begeleid de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van het opstellen en uitwerken van de basisinstallatie tot en met de oplevering. Het ontwerp van het gebouw is van DiederenDirrix en het interieur is getekend door Fokkema & Partners. De aannemer, Huijbregts Relou is al gestart met de werkzaamheden. Het pand zal vanaf eind 2018 door EY Eindhoven in gebruik worden genomen.

11-09-2017
Feestelijke opening Circl

Vol trots en vreugde heeft TRAJECT Adviseurs & Managers afgelopen dinsdag samen met ABN AMRO de beurs van Amsterdam geopend ter gelegenheid van de opening van Circl. Vervolgens werd door de betrokken partijen de “Fellowship of the Circl” getekend. Hiermee verklaarden de partijen om circulariteit te blijven promoten om zo circulariteit naar een hoger niveau te brengen.

De dagen daarna werden er verschillende festiviteiten georganiseerd om de opening te vieren. TRAJECT was de gehele openingsweek te vinden in een van de vergaderruimtes in het souterrain en verzorgde vanuit daar rondleidingen voor haar relaties. Circl is een plek om te leren, inspireren, maar vooral om te verbinden. Welke rol TRAJECT heeft gehad in dit bijzondere project leest u verderop.

30-08-2017
Duurzame BOEI MJOP's Radboudumc opgeleverd

Sinds drie jaar maakt Radboudumc in Nijmegen gebruik van de diensten van TRAJECT Adviseurs & Managers. Aan TRAJECT is gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s voor de verschillende gebouwen op te stellen, totaal 110.000 m2 bvo zowel medisch, onderwijs als facilitair.

Radboudumc heeft drie jaar geleden heel bewust de keuze gemaakt om met TRAJECT te gaan samenwerken. TRAJECT deelt een visie die bij Radboudumc aansluit: Gebouwanalyses zoals inspecties en MJOP’s zijn pas echt van waarde voor een organisatie als de resultaten op een wijze worden gepresenteerd dat het voor alle betrokken lagen van de besluitvorming inzicht geeft en praktisch toepasbaar is. De focus van TRAJECT ligt, naast de kwaliteit van de dienstverlening, op de wijze waarop zij de resultaten kunnen presenteren zodat deze enerzijds goed kunnen worden geïmplementeerd en anderzijds kunnen worden gebruikt voor goed gefundeerde strategische en tactische besluitvorming. TRAJECT zorgt ervoor dat er een integraal eindresultaat wordt nagestreefd in samenwerking met de UMC onderhoudsmanagers, waarin alle aan elkaar gerelateerde beheer en onderhoud facetten uitkomen in één dossier, het digitale gebouwlogboek. Het BOEI-gebouwlogboek is een dynamisch dossier waarin in verschillende lagen inzichtelijk wordt gemaakt wat de staat van het gebouw of de gebouwen is en welke budgetten op welke niveaus en op welk moment beschikbaar dienen te zijn om het gewenste resultaat na te streven en rekening houdt met de gebruiksplanning van de gebouwen. TRAJECT stelt BOEI dashboards op en rapporteert en presenteert de resultaten, om het voor Radboudumc als organisatie inzichtelijk en praktisch toepasbaar te maken.

Professionaliseringsslag

Een ieder die wordt gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s op te stellen zal dit kunnen. Waarom dan TRAJECT? Zij kijken vooruit én naar het grotere geheel. Het is een meedenkende organisatie die krachtig is in het vertalen naar concrete stappen. Op dit moment is het Radboudumc druk bezig met een ontwikkeling en professionalisatieslag om van “Technische Dienst” naar een Asset Management organisatie te groeien. Zo’n proces vindt niet van de ene op de andere dag plaats, het vraagt om draagvlak en commitment. TRAJECT denkt mee, betrekt iedere laag van strategisch tot operationeel niveau hierbij en komt met vernieuwende ideeën. Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met TRAJECT een pilot gedaan voor het gebruik van een 3D scan voor gebouwen. De gedachte hierachter is dat je hiermee kunt inzoomen in een gebouw en op objectniveau ziet wat de staat van het object is. Nieuwe gebouwen worden vaak al in 3D gepland, maar voor bestaande gebouwen biedt dit uitkomst. Ook de Relogic applicatie is een voorbeeld van hoe belangrijk het Radboudumc vernieuwingen vindt. Met de Relogic applicatie kan vrijwel direct integraal inzicht in én overzicht op de vastgoedportefeuille worden geboden. De benchmarkfunctie zorgt voor een optimaal en overzichtelijk informatiepalet waarop de prestaties van objecten inzicht geven en bijdragen aan strategische besluitvorming. Zo maar twee voorbeelden van hoe het Radboudumc, samen met TRAJECT, niet alleen bezig is met het doen van BOEI inspecties en het opstellen van MJOP’s maar, met behulp van vernieuwingen, verder gaat dan alleen dit onderhoudsmanagement.

Pagina's