Updates overzicht

30-08-2017
Duurzame BOEI MJOP's Radboudumc opgeleverd

Sinds drie jaar maakt Radboudumc in Nijmegen gebruik van de diensten van TRAJECT Adviseurs & Managers. Aan TRAJECT is gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s voor de verschillende gebouwen op te stellen, totaal 110.000 m2 bvo zowel medisch, onderwijs als facilitair.

Radboudumc heeft drie jaar geleden heel bewust de keuze gemaakt om met TRAJECT te gaan samenwerken. TRAJECT deelt een visie die bij Radboudumc aansluit: Gebouwanalyses zoals inspecties en MJOP’s zijn pas echt van waarde voor een organisatie als de resultaten op een wijze worden gepresenteerd dat het voor alle betrokken lagen van de besluitvorming inzicht geeft en praktisch toepasbaar is. De focus van TRAJECT ligt, naast de kwaliteit van de dienstverlening, op de wijze waarop zij de resultaten kunnen presenteren zodat deze enerzijds goed kunnen worden geïmplementeerd en anderzijds kunnen worden gebruikt voor goed gefundeerde strategische en tactische besluitvorming. TRAJECT zorgt ervoor dat er een integraal eindresultaat wordt nagestreefd in samenwerking met de UMC onderhoudsmanagers, waarin alle aan elkaar gerelateerde beheer en onderhoud facetten uitkomen in één dossier, het digitale gebouwlogboek. Het BOEI-gebouwlogboek is een dynamisch dossier waarin in verschillende lagen inzichtelijk wordt gemaakt wat de staat van het gebouw of de gebouwen is en welke budgetten op welke niveaus en op welk moment beschikbaar dienen te zijn om het gewenste resultaat na te streven en rekening houdt met de gebruiksplanning van de gebouwen. TRAJECT stelt BOEI dashboards op en rapporteert en presenteert de resultaten, om het voor Radboudumc als organisatie inzichtelijk en praktisch toepasbaar te maken.

Professionaliseringsslag

Een ieder die wordt gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s op te stellen zal dit kunnen. Waarom dan TRAJECT? Zij kijken vooruit én naar het grotere geheel. Het is een meedenkende organisatie die krachtig is in het vertalen naar concrete stappen. Op dit moment is het Radboudumc druk bezig met een ontwikkeling en professionalisatieslag om van “Technische Dienst” naar een Asset Management organisatie te groeien. Zo’n proces vindt niet van de ene op de andere dag plaats, het vraagt om draagvlak en commitment. TRAJECT denkt mee, betrekt iedere laag van strategisch tot operationeel niveau hierbij en komt met vernieuwende ideeën. Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met TRAJECT een pilot gedaan voor het gebruik van een 3D scan voor gebouwen. De gedachte hierachter is dat je hiermee kunt inzoomen in een gebouw en op objectniveau ziet wat de staat van het object is. Nieuwe gebouwen worden vaak al in 3D gepland, maar voor bestaande gebouwen biedt dit uitkomst. Ook de Relogic applicatie is een voorbeeld van hoe belangrijk het Radboudumc vernieuwingen vindt. Met de Relogic applicatie kan vrijwel direct integraal inzicht in én overzicht op de vastgoedportefeuille worden geboden. De benchmarkfunctie zorgt voor een optimaal en overzichtelijk informatiepalet waarop de prestaties van objecten inzicht geven en bijdragen aan strategische besluitvorming. Zo maar twee voorbeelden van hoe het Radboudumc, samen met TRAJECT, niet alleen bezig is met het doen van BOEI inspecties en het opstellen van MJOP’s maar, met behulp van vernieuwingen, verder gaat dan alleen dit onderhoudsmanagement.

16-08-2017
Bank op de Bouw - TRAJECT Adviseurs & Managers

Binnen ABN AMRO is er een serie korte informatieve vlogs gemaakt waarin een klant uit de bouw- of vastgoedsector centraal staat. In deze vlog is ABN AMRO in gesprek met onze projectleider Jeroen Schinkel.

Het ontwerpen en bouwen van CIRCL is een interessant en leerzaam proces voor alle betrokkenen. Je moet anders met elkaar samenwerken en over je eigen grenzen én de tijd heen kijken. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk materialen uit sloop- of oogstprojecten te halen wordt er gewerkt met veel 'tweedehandse' producten. Dat is voor vellen even wennen. Ook wordt er goed nagedacht over de mogelijkheden van de toegepaste elementen na de levensduur in het paviljoen. Dat betekent niet lijmen en purren, maar schroeven en klikken. Op de bouwplaats moet er dan anders gewerkt worden.

Wilt u meer weten over onze samenwerking met de bank, bekijk dan de video Bank op de Bouw deel 5. Het uitgebreide artikel is te vinden op https://insights.abnamro.nl/2017/08/vlog-5-bank-op-de-bouw-traject-advis...

25-07-2017
Herbestemming van materialen

Mieke van den Berg - student van de Universiteit Twente - heeft de afgelopen maanden haar Bacheloropdracht Industrieel Ontwerpen bij TRAJECT uitgevoerd.

Samenvatting scriptie
In de bouw is bewustwording van het belang van circulair gebruik van materialen ontstaan. Dit betekent hergebruik, upcyclen of recyclen van materialen die anders weggegooid en verbrand zouden worden. In deze bewustwording spelen verschillende partijen een rol en wordt circulair gebruik van materiaal een steeds meer geaccepteerde en ontwikkelde manier om duurzame gebouwen te bereiken.

In het nieuwbouw project dat TRAJECT uitvoert in opdracht van STIP Hilversum wordt de Sterrenschool in Hilversum gebouwd met circulariteit als middel om duurzaamheid te bereiken. In opdracht van TRAJECT wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden van circulair gebruik van materiaal.

Dit wordt allereerst gedaan door de situatie te analyseren. Door een ontwerpproces te doorlopen met circulair te gebruiken materialen kan een beeld geschapen worden van wat mogelijk is. Het bouwproces heeft verschillende fasen, waarin het belangrijk is om het einddoel, een duurzaam gebouw, in gedachten te blijven houden en de focus van de verschillende partijen daarop te houden. De doelgroep is de gebruiker van het gebouw, wat in dit geval leerlingen en leerkrachten zijn. Ook de doelgroep moet meegenomen in het ontwerp.

Er zijn veel spelers op de markt van circulaire bouw en circulaire economie. Architecten, aannemers, adviesbureaus, opdrachtgevers zijn partijen in de bouwsector die invloed hebben op de bouw van een gebouw. In de circulaire economie, naast de bouwsector, zijn veel netwerkbedrijven en organisaties die de circulaire economie willen bevorderen.

Het ontwerp van de architect biedt mogelijkheden voor gebruik van circulaire materialen voor in het schoolgebouw. Daarnaast biedt het huidige schoolgebouw veel materialen die circulair gebruikt kunnen worden. Vanuit deze materialen en locaties worden ideeën gegenereerd, waarbij ontwerprichtlijnen gebruikt worden. Deze ontwerprichtlijnen zijn gebaseerd op de bevordering van circulariteit en volgen uit de analyse.

De ideeën worden beoordeeld aan de hand van criteria. Deze zijn gebaseerd op circulariteit en zijn beoordeeld. Aan de hand van deze schatting zijn drie concepten vastgesteld die uitgewerkt zijn. Deze drie concepten hebben een verschillende mate van circulariteit.

Het eerste concept is upcyclen van materiaal waarbij de originele functie van het materiaal niet herkenbaar is. Het tweede concept is upcyclen van materiaal waarbij de functie nog herkenbaar is, maar het de functie niet bezit in het concept. Het laatste concept is hergebruik, waarbij de materialen herkend kunnen worden als materiaal uit het oude schoolgebouw. Door drie verschillende gradaties van circulair gebruik van materiaal uit te werken wordt een duidelijk beeld gevormd hoe materiaal circulair gebruikt kan worden.

Het product dat ontwikkeld wordt is gekozen op basis van een overweging wat het meest op zal leveren voor het project van de nieuwbouw van de Sterrenschool. Doordat het een project is met een gering budget, zal de beste toevoeging aan het gebouw een product zijn dat hoe dan ook nodig is. Zo levert het onderzoek een product op dat materiaal bespaart en materiaal gebruikt uit het oude schoolgebouw. Het product dat hieruit volgt is een garderoberuimte voor jassen en tassen voor leerlingen, dat gemaakt wordt van materiaal afkomstig uit het oude schoolgebouw.

07-07-2017
TRAJECT zoekt naar nieuwe gezonde oplossingen

TRAJECT staat met een artikel In het magazine DUS. Het uitgebreide artikel is onderaan de pagina terug te vinden.

Circulariteit en duurzaamheid. Het zijn begrippen die tegenwoordig actueel zijn. Adviesbureau TRAJECT Adviseurs & Managers is zo’n bedrijf dat innovatie, gezonde en duurzame grenzen verlegt en wandelt daarvoor allesbehalve over gebaande paden.

TRAJECT zoekt altijd naar nieuwe wegen. Het bedrijf durft een beetje eigenwijs te zijn. Daarom zijn er momenteel samenwerkingsverbanden gesloten met twee universiteiten: de TU in Delft en de Universiteit Twente. Zo verzorgt Gert-Jan Teunissen namens TRAJECT gastcolleges duurzaamheid en circulaire economie op de Universiteit van Twente. Teunissen is een van de weinige duurzaamheidsadviseurs in Nederland, die op alle duurzame certificatiemethodes is gecertificeerd. Of het nu om BREEAM-NL, LEED of WELL Building Standard gaat.

361˚ Gezond Gebouw
Een goede werk- en leefomgeving vormt bij TRAJECT de basis. Om dat te bereiken heeft het adviesbureau de filosofie ‘361˚ Gezond Gebouw’ ontwikkeld, een nieuwe visie en aanpak in de wijze waarop gebouwen tot stand komen of getransformeerd kunnen worden. Waar circulair bouwen steeds vaker de standaard wordt, gaat TRAJECT met 361˚ Gezond Gebouw een stap verder. Er wordt gekeken naar waar echt behoefte aan is. Een gebouw dat de organisatie ruimte geeft voor resultaat. Daar is maatwerk voor nodig. Ook als het proces verandert, groeit, krimpt of transformeert, moet het gebouw een ‘thuis’ zijn voor iedereen.

Frisse Scholen
In het kader van bijvoorbeeld het overheidsprogramma Frisse Scholen ontwikkelt TRAJECT in samenwerking met STIP Hilversum de Sterrenschool te Hilversum. TRAJECT is verantwoordelijk voor de ‘Total Engineering’. Duurzaamheid staat centraal bij de nieuwbouw.
Energiesprong is een programma gericht op alle sectoren met als doel Nul op de Meter oftewel geen energierekening. TRAJECT is in dit kader als energie- en installatieadviseur nauw betrokken bij de metamorfose van het Woonzorgcentrum Huis en Haard in Arnhem. Als het straks klaar is, is het gebouw van de Drie Gasthuizen Groep niet alleen energieneutraal, maar draagt het mede dankzij de inzet en betrokkenheid van TRAJECT als eerste woonzorgcentrum van Nederland het predicaat BREEAM Very Good.

31-05-2017
TRAJECT Adviseurs & Managers Consulting Partner Blue Building Institute

TRAJECT Adviseurs & Managers tekent vandaag op de Provada het contract voor healthy places met het Blue Building Institue (BBI). Een gezonde stap om de kennis van TRAJECT over de WELL Building Standard en de gezondheid van de mens in gebouwen te delen met de partners in de markt.

BBI is voornemens om de – In de Verenigde Staten ontwikkelde – WELL Building Standard te implementeren naar Europese normen. Certificering volgens deze standaard ondersteund gebouwen die zich richten op de mensen in het gebouw door gebruik te maken van de hoogste standaarden voor gezondheid en welzijn.

Samen met TRAJECT en aangesloten partners vormt BBI een groep koplopers om met hen het certificeringstraject op te starten en te begeleiden. Vanuit hier worden masterclasses en evenementen georganiseerd. Edwin Wiegerinck, commercieel directeur van TRAJECT Adviseurs & Managers: “TRAJECT hanteert al 5 jaar de stelling 361˚ Gezond Gebouw, waarmee wij aangeven dat wij altijd een stap extra doen in ons werk om zo bij te kunnen dragen aan gezonde gebouwen. Wij zijn daarom ook erg trots om op deze wijze als kennishouder en ervaringsdeskundige de ontwikkeling van WELL in Nederland te kunnen ondersteunen.”

BBI is een kennisinstituut, netwerk platform, incubator en initiator op het grensvlak tussen gezondheid, welzijn, technologie en gebouwen. BBI wil de menselijke duurzaamheid bevorderen door middel van de gebouwde omgeving.

Op de foto vlnr: Francesco Franchimon (Knowledge Director Blue Building Institute), Edwin Wiegerinck (CCO TRAJECT Adviseurs & Managers) en Hans Wienk (CEO TRAJECT Adviseurs & Managers).

Pagina's