Updates overzicht

20-09-2017
EY Eindhoven in nieuw kantoor Property Match

EY en Property Match hebben een huurovereenkomst gesloten voor een nieuw kantoor aan de Professor Dr. Dorgelolaan 12 te Eindhoven. Het pand heeft een oppervlak 5.000 m2 en wordt volledig herontwikkeld tot een plek waar mensen graag werken en elkaar ontmoeten.

Het gebouw krijgt een menselijk en open karakter, met oog voor het welzijn en het comfort van de gebruiker. Nieuwe technologieën worden toegepast om efficiënter te werken, het gebouw efficiënter te gebruiken en een comfortabele werkplek te realiseren.
EY wil volgens Arne van ’t Spijker met dit kantoor haar medewerkers nog beter faciliteren in hun dagelijkse werkzaamheden en steven naar een innovatief en SMART gebouw. Op deze manier is EY nog beter in staat innovatie te stimuleren en bij te dragen aan een gezonde leef- en werkomgeving.

TRAJECT Adviseurs & Managers begeleid de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden van het opstellen en uitwerken van de basisinstallatie tot en met de oplevering. Het ontwerp van het gebouw is van DiederenDirrix en het interieur is getekend door Fokkema & Partners. De aannemer, Huijbregts Relou is al gestart met de werkzaamheden. Het pand zal vanaf eind 2018 door EY Eindhoven in gebruik worden genomen.

11-09-2017
Feestelijke opening Circl

Vol trots en vreugde heeft TRAJECT Adviseurs & Managers afgelopen dinsdag samen met ABN AMRO de beurs van Amsterdam geopend ter gelegenheid van de opening van Circl. Vervolgens werd door de betrokken partijen de “Fellowship of the Circl” getekend. Hiermee verklaarden de partijen om circulariteit te blijven promoten om zo circulariteit naar een hoger niveau te brengen.

De dagen daarna werden er verschillende festiviteiten georganiseerd om de opening te vieren. TRAJECT was de gehele openingsweek te vinden in een van de vergaderruimtes in het souterrain en verzorgde vanuit daar rondleidingen voor haar relaties. Circl is een plek om te leren, inspireren, maar vooral om te verbinden. Welke rol TRAJECT heeft gehad in dit bijzondere project leest u verderop.

30-08-2017
Duurzame BOEI MJOP's Radboudumc opgeleverd

Sinds drie jaar maakt Radboudumc in Nijmegen gebruik van de diensten van TRAJECT Adviseurs & Managers. Aan TRAJECT is gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s voor de verschillende gebouwen op te stellen, totaal 110.000 m2 bvo zowel medisch, onderwijs als facilitair.

Radboudumc heeft drie jaar geleden heel bewust de keuze gemaakt om met TRAJECT te gaan samenwerken. TRAJECT deelt een visie die bij Radboudumc aansluit: Gebouwanalyses zoals inspecties en MJOP’s zijn pas echt van waarde voor een organisatie als de resultaten op een wijze worden gepresenteerd dat het voor alle betrokken lagen van de besluitvorming inzicht geeft en praktisch toepasbaar is. De focus van TRAJECT ligt, naast de kwaliteit van de dienstverlening, op de wijze waarop zij de resultaten kunnen presenteren zodat deze enerzijds goed kunnen worden geïmplementeerd en anderzijds kunnen worden gebruikt voor goed gefundeerde strategische en tactische besluitvorming. TRAJECT zorgt ervoor dat er een integraal eindresultaat wordt nagestreefd in samenwerking met de UMC onderhoudsmanagers, waarin alle aan elkaar gerelateerde beheer en onderhoud facetten uitkomen in één dossier, het digitale gebouwlogboek. Het BOEI-gebouwlogboek is een dynamisch dossier waarin in verschillende lagen inzichtelijk wordt gemaakt wat de staat van het gebouw of de gebouwen is en welke budgetten op welke niveaus en op welk moment beschikbaar dienen te zijn om het gewenste resultaat na te streven en rekening houdt met de gebruiksplanning van de gebouwen. TRAJECT stelt BOEI dashboards op en rapporteert en presenteert de resultaten, om het voor Radboudumc als organisatie inzichtelijk en praktisch toepasbaar te maken.

Professionaliseringsslag

Een ieder die wordt gevraagd om BOEI inspecties uit te voeren en MJOP’s op te stellen zal dit kunnen. Waarom dan TRAJECT? Zij kijken vooruit én naar het grotere geheel. Het is een meedenkende organisatie die krachtig is in het vertalen naar concrete stappen. Op dit moment is het Radboudumc druk bezig met een ontwikkeling en professionalisatieslag om van “Technische Dienst” naar een Asset Management organisatie te groeien. Zo’n proces vindt niet van de ene op de andere dag plaats, het vraagt om draagvlak en commitment. TRAJECT denkt mee, betrekt iedere laag van strategisch tot operationeel niveau hierbij en komt met vernieuwende ideeën. Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met TRAJECT een pilot gedaan voor het gebruik van een 3D scan voor gebouwen. De gedachte hierachter is dat je hiermee kunt inzoomen in een gebouw en op objectniveau ziet wat de staat van het object is. Nieuwe gebouwen worden vaak al in 3D gepland, maar voor bestaande gebouwen biedt dit uitkomst. Ook de Relogic applicatie is een voorbeeld van hoe belangrijk het Radboudumc vernieuwingen vindt. Met de Relogic applicatie kan vrijwel direct integraal inzicht in én overzicht op de vastgoedportefeuille worden geboden. De benchmarkfunctie zorgt voor een optimaal en overzichtelijk informatiepalet waarop de prestaties van objecten inzicht geven en bijdragen aan strategische besluitvorming. Zo maar twee voorbeelden van hoe het Radboudumc, samen met TRAJECT, niet alleen bezig is met het doen van BOEI inspecties en het opstellen van MJOP’s maar, met behulp van vernieuwingen, verder gaat dan alleen dit onderhoudsmanagement.

16-08-2017
Bank op de Bouw - TRAJECT Adviseurs & Managers

Binnen ABN AMRO is er een serie korte informatieve vlogs gemaakt waarin een klant uit de bouw- of vastgoedsector centraal staat. In deze vlog is ABN AMRO in gesprek met onze projectleider Jeroen Schinkel.

Het ontwerpen en bouwen van CIRCL is een interessant en leerzaam proces voor alle betrokkenen. Je moet anders met elkaar samenwerken en over je eigen grenzen én de tijd heen kijken. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk materialen uit sloop- of oogstprojecten te halen wordt er gewerkt met veel 'tweedehandse' producten. Dat is voor vellen even wennen. Ook wordt er goed nagedacht over de mogelijkheden van de toegepaste elementen na de levensduur in het paviljoen. Dat betekent niet lijmen en purren, maar schroeven en klikken. Op de bouwplaats moet er dan anders gewerkt worden.

Wilt u meer weten over onze samenwerking met de bank, bekijk dan de video Bank op de Bouw deel 5. Het uitgebreide artikel is te vinden op https://insights.abnamro.nl/2017/08/vlog-5-bank-op-de-bouw-traject-advis...

25-07-2017
Herbestemming van materialen

Mieke van den Berg - student van de Universiteit Twente - heeft de afgelopen maanden haar Bacheloropdracht Industrieel Ontwerpen bij TRAJECT uitgevoerd.

Samenvatting scriptie
In de bouw is bewustwording van het belang van circulair gebruik van materialen ontstaan. Dit betekent hergebruik, upcyclen of recyclen van materialen die anders weggegooid en verbrand zouden worden. In deze bewustwording spelen verschillende partijen een rol en wordt circulair gebruik van materiaal een steeds meer geaccepteerde en ontwikkelde manier om duurzame gebouwen te bereiken.

In het nieuwbouw project dat TRAJECT uitvoert in opdracht van STIP Hilversum wordt de Sterrenschool in Hilversum gebouwd met circulariteit als middel om duurzaamheid te bereiken. In opdracht van TRAJECT wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden van circulair gebruik van materiaal.

Dit wordt allereerst gedaan door de situatie te analyseren. Door een ontwerpproces te doorlopen met circulair te gebruiken materialen kan een beeld geschapen worden van wat mogelijk is. Het bouwproces heeft verschillende fasen, waarin het belangrijk is om het einddoel, een duurzaam gebouw, in gedachten te blijven houden en de focus van de verschillende partijen daarop te houden. De doelgroep is de gebruiker van het gebouw, wat in dit geval leerlingen en leerkrachten zijn. Ook de doelgroep moet meegenomen in het ontwerp.

Er zijn veel spelers op de markt van circulaire bouw en circulaire economie. Architecten, aannemers, adviesbureaus, opdrachtgevers zijn partijen in de bouwsector die invloed hebben op de bouw van een gebouw. In de circulaire economie, naast de bouwsector, zijn veel netwerkbedrijven en organisaties die de circulaire economie willen bevorderen.

Het ontwerp van de architect biedt mogelijkheden voor gebruik van circulaire materialen voor in het schoolgebouw. Daarnaast biedt het huidige schoolgebouw veel materialen die circulair gebruikt kunnen worden. Vanuit deze materialen en locaties worden ideeën gegenereerd, waarbij ontwerprichtlijnen gebruikt worden. Deze ontwerprichtlijnen zijn gebaseerd op de bevordering van circulariteit en volgen uit de analyse.

De ideeën worden beoordeeld aan de hand van criteria. Deze zijn gebaseerd op circulariteit en zijn beoordeeld. Aan de hand van deze schatting zijn drie concepten vastgesteld die uitgewerkt zijn. Deze drie concepten hebben een verschillende mate van circulariteit.

Het eerste concept is upcyclen van materiaal waarbij de originele functie van het materiaal niet herkenbaar is. Het tweede concept is upcyclen van materiaal waarbij de functie nog herkenbaar is, maar het de functie niet bezit in het concept. Het laatste concept is hergebruik, waarbij de materialen herkend kunnen worden als materiaal uit het oude schoolgebouw. Door drie verschillende gradaties van circulair gebruik van materiaal uit te werken wordt een duidelijk beeld gevormd hoe materiaal circulair gebruikt kan worden.

Het product dat ontwikkeld wordt is gekozen op basis van een overweging wat het meest op zal leveren voor het project van de nieuwbouw van de Sterrenschool. Doordat het een project is met een gering budget, zal de beste toevoeging aan het gebouw een product zijn dat hoe dan ook nodig is. Zo levert het onderzoek een product op dat materiaal bespaart en materiaal gebruikt uit het oude schoolgebouw. Het product dat hieruit volgt is een garderoberuimte voor jassen en tassen voor leerlingen, dat gemaakt wordt van materiaal afkomstig uit het oude schoolgebouw.

Pagina's