Updates overzicht

07-07-2017
TRAJECT zoekt naar nieuwe gezonde oplossingen

TRAJECT staat met een artikel In het magazine DUS. Het uitgebreide artikel is onderaan de pagina terug te vinden.

Circulariteit en duurzaamheid. Het zijn begrippen die tegenwoordig actueel zijn. Adviesbureau TRAJECT Adviseurs & Managers is zo’n bedrijf dat innovatie, gezonde en duurzame grenzen verlegt en wandelt daarvoor allesbehalve over gebaande paden.

TRAJECT zoekt altijd naar nieuwe wegen. Het bedrijf durft een beetje eigenwijs te zijn. Daarom zijn er momenteel samenwerkingsverbanden gesloten met twee universiteiten: de TU in Delft en de Universiteit Twente. Zo verzorgt Gert-Jan Teunissen namens TRAJECT gastcolleges duurzaamheid en circulaire economie op de Universiteit van Twente. Teunissen is een van de weinige duurzaamheidsadviseurs in Nederland, die op alle duurzame certificatiemethodes is gecertificeerd. Of het nu om BREEAM-NL, LEED of WELL Building Standard gaat.

361˚ Gezond Gebouw
Een goede werk- en leefomgeving vormt bij TRAJECT de basis. Om dat te bereiken heeft het adviesbureau de filosofie ‘361˚ Gezond Gebouw’ ontwikkeld, een nieuwe visie en aanpak in de wijze waarop gebouwen tot stand komen of getransformeerd kunnen worden. Waar circulair bouwen steeds vaker de standaard wordt, gaat TRAJECT met 361˚ Gezond Gebouw een stap verder. Er wordt gekeken naar waar echt behoefte aan is. Een gebouw dat de organisatie ruimte geeft voor resultaat. Daar is maatwerk voor nodig. Ook als het proces verandert, groeit, krimpt of transformeert, moet het gebouw een ‘thuis’ zijn voor iedereen.

Frisse Scholen
In het kader van bijvoorbeeld het overheidsprogramma Frisse Scholen ontwikkelt TRAJECT in samenwerking met STIP Hilversum de Sterrenschool te Hilversum. TRAJECT is verantwoordelijk voor de ‘Total Engineering’. Duurzaamheid staat centraal bij de nieuwbouw.
Energiesprong is een programma gericht op alle sectoren met als doel Nul op de Meter oftewel geen energierekening. TRAJECT is in dit kader als energie- en installatieadviseur nauw betrokken bij de metamorfose van het Woonzorgcentrum Huis en Haard in Arnhem. Als het straks klaar is, is het gebouw van de Drie Gasthuizen Groep niet alleen energieneutraal, maar draagt het mede dankzij de inzet en betrokkenheid van TRAJECT als eerste woonzorgcentrum van Nederland het predicaat BREEAM Very Good.

31-05-2017
TRAJECT Adviseurs & Managers Consulting Partner Blue Building Institute

TRAJECT Adviseurs & Managers tekent vandaag op de Provada het contract voor healthy places met het Blue Building Institue (BBI). Een gezonde stap om de kennis van TRAJECT over de WELL Building Standard en de gezondheid van de mens in gebouwen te delen met de partners in de markt.

BBI is voornemens om de – In de Verenigde Staten ontwikkelde – WELL Building Standard te implementeren naar Europese normen. Certificering volgens deze standaard ondersteund gebouwen die zich richten op de mensen in het gebouw door gebruik te maken van de hoogste standaarden voor gezondheid en welzijn.

Samen met TRAJECT en aangesloten partners vormt BBI een groep koplopers om met hen het certificeringstraject op te starten en te begeleiden. Vanuit hier worden masterclasses en evenementen georganiseerd. Edwin Wiegerinck, commercieel directeur van TRAJECT Adviseurs & Managers: “TRAJECT hanteert al 5 jaar de stelling 361˚ Gezond Gebouw, waarmee wij aangeven dat wij altijd een stap extra doen in ons werk om zo bij te kunnen dragen aan gezonde gebouwen. Wij zijn daarom ook erg trots om op deze wijze als kennishouder en ervaringsdeskundige de ontwikkeling van WELL in Nederland te kunnen ondersteunen.”

BBI is een kennisinstituut, netwerk platform, incubator en initiator op het grensvlak tussen gezondheid, welzijn, technologie en gebouwen. BBI wil de menselijke duurzaamheid bevorderen door middel van de gebouwde omgeving.

Op de foto vlnr: Francesco Franchimon (Knowledge Director Blue Building Institute), Edwin Wiegerinck (CCO TRAJECT Adviseurs & Managers) en Hans Wienk (CEO TRAJECT Adviseurs & Managers).

29-05-2017
Circl, het circulaire paviljoen van ABN AMRO

Na alle verhalen over het paviljoen aangehoord te hebben was het een aantal weken geleden tijd voor een rondleiding en konden wij - de office dames van TRAJECT - met onze eigen ogen zien waar onze collega’s al maanden over praten.

Voor het hoofdgebouw van ABN AMRO wordt op dit moment het circulaire paviljoen gerealiseerd. Het paviljoen moet straks een ontmoetingsplek op de Zuidas gaan vormen die toegankelijk is voor iedereen. De open opzet geeft het paviljoen een uitnodigende uitstraling. Op de begane grond komt een restaurant waar mensen in gesprek kunnen gaan over circulariteit, maar ook gezellig wat kunnen eten en drinken. De souterrain is voor ABN AMRO zelf. Het te kort aan vergaderplekken in het hoofdgebouw dient hiermee te zijn opgelost.

Circulair bouwen
Circulair bouwen gaat ver in het paviljoen. Op het beton van de kelderbak na zijn alle materialen demontabel en opnieuw te gebruiken. Mocht ABN AMRO in de toekomst bepaalde materialen niet meer gebruiken, dan kan het ergens anders opnieuw worden hergebruikt. De begane grond krijgt een pakketvloer gemaakt van oude meranti kozijnen. Onder deze pakketvloer ligt technisch gezien een bijzondere vloer. De vloerbouw is uniek en nog nergens anders toegepast. Allereerst bestaat de vloer uit stenen en zand om het te stabiliseren, daarboven komt een kokosmat met daarboven een Phase Change Material (PCM) systeem.

PCM (foto 1) is een materiaal die er voor zorgt dat het paviljoen heel weinig tot geen energie nodig heeft om de ruimtes te verwarmen en te koelen. PCM zorgt ervoor dat warmte wordt opgeslagen en op een later moment weer wordt afgestaan. Het verwarmen en koelen gebeurt met een omkeerbare warmtepomp. Er zijn lansen de grond in geboord die gebruik maken van de constante temperatuur diep in de grond. Een van de manieren om warmte op te slaan gebeurt via de sprinklerbuffer. De sprinklerbuffer is een grote bak met water, zodat als het noodzakelijk is er gesprinklerd kan worden. Doordat deze buffer aanwezig moet zijn kan het net zo goed ingezet worden om er energie uit te halen. Warmte wat over is gaat in het water. Zodra de warmte weer nodig is kan het eruit worden gehaald en hetzelfde geldt voor de koeling.

27-03-2017
Duurzaam schoolgebouw voor Sterrenschool Hilversum

TRAJECT ontwerpt, adviseert en begeleidt de nieuwbouw van één van de duurzaamste schoolgebouwen van Nederland in opdracht van STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum. Eind 2018 hopen wij de gerecyclede oude voordeuren weer te kunnen openen.

Sterrenschool Hilversum krijgt vanwege het nieuwe onderwijsconcept en de groei van het aantal leerlingen een nieuwe duurzame school. Het huidige schoolgebouw zal na de zomer gesloopt gaan worden, waarna er spoedig gestart wordt met de nieuwbouw.

Leerlingen, leerkrachten, ouders hebben invloed gehad in het tot stand komen van de nieuwe school. De omwonende zijn vorige week dinsdag geïnformeerd. Zij zullen bij de invulling van het schoolplein en de omgeving worden betrokken.

10-01-2017
Texel eerste Nederlandse gemeente met energieneutrale openbare verlichting

De gemeente Texel heeft vanaf november als eerste gemeente in Nederland energieneutrale verlichting, door een veld van zonnepanelen (PV-veld) aan te leggen op de bezinkvijver van de biologische waterzuiveringsinstallatie Everstekoog. Omdat een dergelijke installatie nog nooit eerder is gerealiseerd, is in het voortraject een groot beroep gedaan op het innovatieve vermogen van de projectpartners.

TRAJECT heeft, in opdracht van NIC Staffing, het Programma van Eisen opgesteld voor de installatie, is intensief betrokken geweest bij het opstellen van de overige documenten voor de aanbesteding en heeft als aanbestedingsadviseur ondersteuning geboden bij de beoordeling en gunning. Door proactief mee te denken en te anticiperen op de wensen van de diverse stakeholders zijn heldere eisen gesteld aan de inschrijvingen, waardoor in een zeer kort tijdbestek een bruikbaar en duurzaam ontwerp is gerealiseerd.

Om een goed werkende installatie te kunnen garanderen is gekozen voor een Design, Build and Maintain contract. Hiermee heeft de gegunde partij de verplichting om de installatie te ontwerpen, te bouwen én te onderhouden, voor een periode van 25 jaar. De kwaliteit van het PV-veld blijft aldus zo hoog mogelijk en de gemeente hoeft zich als eigenaar geen zorgen te maken over de juiste werking van het PV-veld.
Door het PV-veld te plaatsen op een waterzuiveringsinstallatie is sprake van dubbel ruimtegebruik en wordt veel ruimte in het buitengebied bespaard. Tijdens het opstellen van het Programma van Eisen werd duidelijk dat er veel aandachtspunten zijn bij het plaatsen van zonnepanelen op een waterzuiveringsinstallatie. Zo moesten de PV-panelen stabiel kunnen drijven, vanzelfsprekend weer-en windbestendig zijn, maar ook verplaatsbaar zijn om onderhoud te kunnen plegen aan de waterzuiveringsinstallatie. Ook mocht geen vervuiling in de bassins plaatsvinden en moesten de PV-panelen na 25 jaar nog steeds genoeg energie kunnen leveren om te voorzien in de energiebehoefte van de straatverlichting in de gemeente.

Vanaf augustus 2015 werd een proces ingezet om tot de aanbesteding van het PV-veld te komen. De gunningscriteria zijn in overleg met, onder anderen, TRAJECT opgesteld zodat de beste partij de opdracht gegund zou krijgen. De gunning van het project heeft in februari 2016 plaatsgevonden. Voor een objectieve beoordeling zijn de inschrijvingen geanonimiseerd aangeboden aan het beoordelingsteam.

De gemeente Texel laat weten dat zij blij is dat na de beoordeling van alle geanonimiseerde inschrijvingen een Texels bedrijf (Texel4Trading) de opdracht gegund kreeg. In november 2016 is het PV-veld aangesloten op het net, waardoor in een tijdsbestek van iets meer dan een jaar van idee naar realisatie is gewerkt!

Op de website van de gemeente Texel is nog meer te lezen over de aanpak en het resultaat van de betrokken partijen: https://goo.gl/Wr1aJu

Pagina's