Circulariteit

Bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van circulaire projecten gaan we uit van de volgende vier uitgangspunten:

  • Alle beschikbare materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt;
  • Alle energie is afkomstig van duurzame bronnen;
  • Grondstoffen worden gebruikt om meer dan alleen financiële waarde te creëren, bijvoorbeeld ecologische, communicatieve of maatschappelijke waarde;
  • Permanente betrokkenheid van leveranciers ten behoeve van langjarige upgrade van hun technische producten.

Waar gebruik van herbruikbare materialen niet mogelijk is, gaan we in eerste instantie op zoek naar biobased materialen omdat deze hun oorsprong vinden in de levende natuur en de uitputbare grondstoffen niet aantasten. Als biobased materialen geen oplossing bieden (qua kosten of bijvoorbeeld omdat materialen nog niet alle benodigde certificaten hebben), worden materialen toegepast die na hun gebruiksfase 1 op 1 weer kunnen worden hergebruikt wanneer mogelijk.
In het ontwerptraject zijn en worden ontwerpvarianten beoordeeld aan de hand van de criteria duurzaamheid, vormgeving, circulariteit en levensduurkosten. Materialen en producten worden onder meer gekozen op basis van restwaarde, herbruikbaarheid, recycling en onderhoud.

Circulariteit
Ellen-MacArthur