Duurzaamheid

Duurzaamheid komt in het kort neer op evenwicht tussen mens, milieu en economie zodat we de aarde niet uitputten en zo gebruiken dat ook toekomstige generaties er plezier van kunnen hebben. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften als biodiversiteit, (hoog) opgeleide en een gezonde bevolking, goed functionerende sociale en economische netwerken.

Duurzaamheid van gebouwen en gebied wordt bereikt door alle facetten in hun samenhang te beschouwen en hierop gerichte maatregelen te ontwikkelen. Met onze 361° Gezond Gebouw methodiek hebben we dit voor diverse gebouwen en gebieden gedaan. Duurzame gebouwen hebben oog voor de belangen van mens en milieu en hebben daardoor toekomstwaarde!

Een groene, gezonde en rustige leef-, woon- en werkomgeving heeft een positieve invloed op de buurt en haar bewoners. Groen en gezond stimuleert, vitaliseert, inspireert en leidt tot nieuwe inzicht en hogere prestaties.

Duurzaamheid