Exploitatiemanagement

Uitgekiende programma’s voor beter onderhoud, beheer, verhuur en betere veiligheid.
Deskundig beheer resulteert niet alleen in kostenbeheersing, het is dé katalysator voor alle
vitale bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd zien we dat het in stand houden van gebouwen en
technische faciliteiten vaak een branchevreemde activiteit is.

Daarom is exploitatiemanagement voor ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en kantoren een maatwerktraject. Als onafhankelijk adviseur levert TRAJECT niet alleen specifieke diensten, zoals een second opinion, maar werken wij ook op basis van een overall plan waarmee u grip houdt op de kosten, de kwaliteit en het resultaat. De TRAJECT-aanpak is gecertificeerd volgens de NEN-norm (NEN 2767, NEN 3140).

Exploitatiemanagement
MJOP