Gezondheid

Voor TRAJECT is een gebouw pas echt duurzaam als het ook gezond is. Wij spreken daarom
van Gezonde Gebouwen. Een Gezond Gebouw is pas écht gezond als het dat is voor álle mensen,
dieren, planten en bomen, kortom gezond is voor het geheel van de aarde. Gezonde Gebouwen
zorgen voor voldoende frisse lucht, zijn gemaakt van gezonde emissiearme materialen, maken gebruik
van de zon en bieden uitzicht op de natuur, stimuleren een gezonde levensstijl in de gebruiksfase,
bijvoorbeeld door het verleiden tot bewegen, het zogenoemde ‘nudgen’. Gezonde Gebouwen stimuleren
de sociale cohesie tussen mensen, bijvoorbeeld doordat je elkaar makkelijk kunt zien en opzoeken.
Gezonde Gebouwen zijn veilig, onderhoudsarm en toekomstbestendig.

Gezondheid
WELL