EY Eindhoven

ey

Onze diensten

varex
Algemene informatie
Project: Herinrichting Ernst & Young
Plaats: Eindhoven
Opdrachtgever: Property Match
Projectperiode: 2015 – 2018
Omvang: 4.900 m2

Op vrijdag 30 november j.l. is de hernieuwbouw van het kantoorpand van Property Match aan de Dorgelolaan 12 te Eindhoven opgeleverd. Het pand, waar EY zich gaat vestigen, is volledig gerenoveerd en heeft een kleine uitbreiding ondergaan. TRAJECT is vanaf het begin betrokken geweest bij het project als adviseur op het gebied van bouwkosten, duurzaamheid en installaties. Het resultaat is een modern kantoorgebouw, dat op onderdelen voldoet aan de modernste eisen voor kantooromgevingen, met een energielabel A+++.

Renovatie bestaand gebouw
Het feit dat het een renovatie betrof van een bestaand gebouw, leverde het ontwerp- en bouwteam de nodige hoofdbrekens. Een grote uitdaging was het integreren van de uitgebreide, flexibel indeelbare, klimaatinstallatie in de zeer beperkte bouwkundige ruimte boven verlaagd plafond.

WELL Building Standard
Het verlichtingssysteem en de opgenomen armaturen voldoen aan de WELL Building Standard, daarmee bijdragend aan een prettige werkomgeving voor de medewerkers van EY.

SMART building
Geheel conform de moderne ontwikkelingen is het gebouw voorzien van een SMART building systeem, waarmee de gebruiker tot in detail kan communiceren met het gebouw en de daarin opgenomen installaties.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met:
ing. John klein Gebbinck via 0316 – 296 111
john-klein-gebbinck