Gebiedsontwikkeling Cartesius, Utrecht

Onze diensten

Algemene informatie
Project: Gebiedsontwikkeling Steck, stadskwekerij Cartesius
Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: SDK Vastgoed
Projectperiode: januari 2018 – oktober 2018
Omvang: 2.400 nieuwbouw woningen

In samenwerking met ontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels), KCAP Architects & Planners hebben wij een plan uitgewerkt voor de Cartesiusdriehoek in Utrecht.

In dit plan maakt het traditionele stadspark plaats voor een duurzaam en open productielandschap, een open stadsbiotoop anno 2026, waar men er uit haalt wat er in zit. Onze inzet ligt vooral in het uitwerken van oplossingen en maatregelen voor de onderdelen Gezondheid & Duurzaamheid en Energie.

Wij hebben geprobeerd een stap verder te gaan dan BENG door de Stadskwekerij te benaderen als de groene longen van de stad Utrecht. De wijk wordt energieneutraal en leent zich uitstekend voor een innovatief concept voor warmtelevering aan woningen en gebouwen door gebruik van een Ecovat (een thermisch opslagsysteem waarmee zeer efficiënt warmte opgeslagen kan worden over een lange periode met minimale verliezen).

In Utrecht wordt bij de ontwikkeling van gebouwen al gewerkt met de WELL Building Standard. Echter de gehele omgeving heeft invloed op het binnenklimaat en omgekeerd heeft de Stadskwekerij invloed op gezondheid van omwonenden. Daarom willen wij inzetten op de Nederlandse pilot voor het gebruik van de WELL Community Standard op gebiedsniveau.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met:
ing. Edwin Wiegerinck via 0316 – 296 111.
edwin-wiegerinck