The Spot, Amersfoort

Onze diensten

Algemene informatie
Project: Nieuwbouw woongebouw The Spot
Plaats: Amersfoort
Opdrachtgever: Profund Vastgoedontwikkeling
Projectperiode: april 2017 – juni 2018
Omvang:

De nieuwbouw The Spot volgt de ambities van verduurzaming binnen de gemeente Amersfoort. In het ontwerp van deze woonfunctie worden de gezondheid en duurzaamheidsambities integraal meegenomen in het ontwerp.

Duurzaamheid wordt bereikt door alle facetten in hun samenhang te beschouwen en hierop gerichte maatregelen te ontwikkelen aan de hand van een geïntegreerde aanpak. Bij The Spot wordt dit gedaan, niet alleen omdat het met de huidige ideeën en technologieën kan, maar vooral ook omdat het moet.

Om duurzaamheid meetbaar te maken bij The Spot wordt de GPR methodiek gehanteerd met een minimaal niveau een gemiddelde score van 8.
Extra aandacht is er voor de onderdelen Health, Energie en Materialisatie. De milieubelasting van de gebruikte materialen ligt ten minste 30% lager dan de referentiewaarde conform GPR en tevens berekend aan de hand van MPG.

De belangrijkste duurzaamheidsaspecten die in het concept The Spot worden geïntegreerd zijn:

  • de kwaliteit van lucht en binnenklimaat;
  • beperking van geluidhinder;
  • het energieconcept, geen verbranding van aardgas, geen zonnepanelen in het gevelbeeld en belastende opslag in de aarde;
  • ventilatie;
  • regenwater en retentie;
  • drinkwater;
  • watergebruik;
  • groen en biodiversiteit.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met:
ing. Edwin Wiegerinck via 0316 – 296 111.
edwin-wiegerinck