Woonwijk Asselyn volledig gasloos

Asselyn

Onze diensten

asselyn
Algemene informatie
Project: Asselyn
Plaats: Assen
Opdrachtgever: Credo Integrale Planontwikkeling BV
Projectperiode: 2018 – heden
Omvang: 67 woningen

Asselyn wordt dé nieuwe stedelijke woonwijk in het centrum van Assen. Op de locatie van de veemarkt worden in totaal 67 nieuwbouwwoningen gebouwd. Het project wordt ontwikkeld door Credo Integrale Projectontwikkeling.

De ontwerpfase van het project viel samen met de landelijke discussie over gasloos bouwen en het regeringsbesluit om de Aansluitplicht Gas te laten vervallen. Vanuit de Gemeente Assen is de eis gesteld dat de nieuw te bouwen woningen een EPC van 0 moeten hebben. Samen met Credo heeft TRAJECT meerdere installatieconcepten met elkaar vergeleken op basis van intern en extern comfort, bewonersgemak en levensduurkosten. TRAJECT heeft hiervoor een vergelijkingsmodel ontwikkeld, waarmee meerdere concepten en aspecten van de gebouwde omgeving eenvoudig en overzichtelijk met elkaar kunnen worden vergeleken.

Op basis van het onderzoek wordt een installatieconcept in de woningen opgenomen, gebaseerd op een innovatieve uitvoering van seizoensgebonden thermische opslag in de vorm van een energiebuffer in de kruipruimte. Deze buffer wordt gevoed door zonnecollectoren en dient als bron voor de in de woningen op te nemen individuele combiwarmtepompen.

De rol van TRAJECT betreft het uitvoeren van het vergelijkingsonderzoek en het in samenspraak met Credo vaststellen van het definitieve installatieconcept, het bepalen van de ruimtebehoefte voor het gekozen installatieconcept ten behoeve van de uitvoeringspartners en het begeleiden van het uitwerken van het installatietechnisch ontwerp door de gecontracteerde installateur.

Voortschrijdend inzicht heeft er inmiddels toe geleid dat de opdrachtgever het besluit heeft genomen een ander installatieconcept, gebaseerd op lucht/water warmtepompen, toe te passen.

Oplevering: medio 2020.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met:
ing. John klein Gebbinck via 0316 – 296 111.
john-klein-gebbinck