Projectmanagement

Het ontwikkelen en realiseren van een nieuw gebouw is een complex proces. Er zijn meerdere partijen en belanghebbenden die op verschillende onderdelen in verschillende fases invloed hebben op het project. Het proces sturen en het bewaken van de factoren geld, organisatie, tijd, geld, informatie en kwaliteit (gotik) is ons TRAJECT naar een Gezond Gebouw.

Met afwegingsmodellen zorgen we voor besluitvorming en onderbouwde keuzes bij het definiëren van het project, binnen het ontwerpproces en tijdens de realisatie. Het is de taak van onze projectmanager om alle onderdelen op elkaar af te stemmen zodat het project volgens verwachtingen blijft verlopen.