Energie & Techniek

Het terugdringen van de energiebehoefte is leidend bij ontwerpkeuzes. In het ontwerpproces worden ook isolatiewaarden, glaskwaliteiten en de luchtdichtheid geoptimaliseerd.

Eén kantoorpand of een groot complex met vele installaties: TRAJECT zorgt er voor dat uw wensen, technische innovaties en externe factoren samenkomen in een integraal ontwerp. In alle gevallen vormt een haalbaarheidsstudie het vertrekpunt van uw initiatief.
Gebouwen en gebieden worden EnergieNeutraal: de enige serieuze optie voor een gebied van de 21e eeuw. Wij willen met onze ontwerpen verder gaan dan de nieuwe BENG* regelgeving, waarbij wij richten op 100% duurzame opwekking (BENG 2 kleiner dan 0 en BENG 3 meer dan 100%).

*) Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG)

Energie-techniek