Visie

Beter werken, beter leren en beter leven in een 361° Gezond Gebouw

Vanuit een persoonlijk bewustzijn dat verduurzaming noodzakelijk is, wil TRAJECT voorloper en initiator van verbetering van onze milieu-impact, grondstofbeheersing en gezondheid zijn. Door het voor organisaties inzichtelijk te maken welke enorme stappen in klimaatverbetering, circulariteit en gezondheid mogelijk zijn, welke impact dit heeft op de mens en het gebied, kunnen wij meer bereiken in de verdere integrale verduurzaming van een gezonde gebouwde omgeving. 

MEERWAARDE 5 STAPPENPLAN

TRAJECT levert een duidelijke meerwaarde door een integrale werkwijze in combinatie met ons praktische 5 stappenplan. Niet alleen goed in sec analyse, maar gekoppeld aan strategisch inzicht, samenhang, innovatie en technische expertise, gecombineerd met gedegen proces- en projectmanagement.

EEN GEZOND GEBOUW

Niet alleen een vooruitstrevend binnenklimaat-concept, maar een compleet plan met inzicht in voor uw organisatie belangrijke doelstellingen, gezondheidseffecten, energiehuishouding, exploitatie, afvalbeheer, natuurinclusiviteit en sociale coherentie met daarbij inzicht in kosten voor de complete levenscyclus. Vanuit die visie biedt TRAJECT oplossingen die ‘meer dan rond’ zijn. Daarom is 361˚ Gezond Gebouw de integrale aanpak van TRAJECT voor gebouwen en hun gebied. Altijd 1 stap extra.

ALTIJD UP-TO-DATE

Door een integrale werkwijze stellen wij onze medewerkers in staat om middels hun competenties, expertise en kennis in te spelen op nieuwe technologieën, processen en mondiale ontwikkelingen.

Minstens zo belangrijk is dat TRAJECT zeer plezierig is en blijft om mee samen te werken of voor te werken. Met voldoende uitdaging en motivatie, zowel rationeel als emotioneel.

Filosofie 361˚ Gezond gebouw

Mensen ontwerpen gebouwen vanuit verschillende perspectieven. Vervolgens geven diezelfde gebouwen jarenlang vorm aan hoe organisaties presteren en hebben ze invloed op hun omgeving en haar gebruikers. Eigenlijk is uw gebouw niet zomaar een gebouw, het maakt immers deel uit van uw core business, uw verdienmodel, uw onderwijs en uw zorg voor mensen, milieu en medewerkers. Uw gebouw zou dynamisch moeten zijn, zodat we kunnen sturen, moduleren en  ambities waar kunnen maken. Daarom denken wij verder en altijd door de mens met al haar facetten centraal te stellen.

Bewakers van de kwaliteit en gezondheid

Vanuit onze filosofie moeten we ons meer focussen op het bewaken van de kwaliteit in projecten en de gezondheidseffecten van gebouwen op de mens. Dit bewaken gebeurt op inhoud, door permanent ruimte te bieden voor innovatie en met gedegen proces- en kostenbeheersing. Door hiervoor een integrale dienstverlening te introduceren kunnen we beter adviseren – managen van integrale projecten en samenwerken met kennisinstituten en innovatieve partijen.

Gezond Gebouw methodiek

Keuzes bij de realisatie van gebouwen hebben decennia lang effect op het milieu, de functionaliteit, de gebruikers en de omgeving. Deze keuzes dienen derhalve steeds meer duurzaam te worden ingegeven en bepaald. Nu meer dan ooit. Niet méér grondstoffen gebruiken dan de aarde kan produceren en verwerken, substantieel minder niet-natuurlijke stoffen en materialen in het milieu brengen, ruimte bieden voor natuurlijk herstel en de medemens in haar fundamentele behoeften kunnen laten ontwikkelen.

De 361˚ Gezond Gebouw-methodiek neemt dan ook altijd de hele levenscyclus van gebouwen en haar exploitatie mee in te ontwikkelen concepten, ontwerpen en bijbehorende processen, met als basiscriteria; circulariteit, milieu-impact en gezondheid. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe concepten, gezonde afwegingen, innovatie, zowel organisatorisch als technisch als financieel. Drie afwegingen staan hierbij centraal: de beleving, de economie en de omgeving.

361-gezond-gebouw-traject

BELEVING

Elk gebouw is een functionele eenheid die alle verschillende gebruikers continu voldoende moet opleveren. Daarom staat bij TRAJECT het gebruik en de gebruiker ook centraal.

Een gebouw moet comfortabel zijn en geen gezondheidsklachten opleveren, ook niet over tien jaar. Het moet functioneel zijn en bijdragen aan resultaat. Dan denkt u misschien aan een logische indeling of voldoende veiligheid, maar een gezond gebouw ziet er natuurlijk ook goed uit, werkt inspirerend, heeft een minimale milieuimpact en weet de gebruiker zowel mentaal als sociaal als fysiek in balans en gezond te houden. Met de 361° Gezond Gebouw methodiek ontstaat er balans tussen al deze aspecten.

ECONOMIE

Geld kan maar één keer worden uitgegeven en moet gericht en met inzicht besteed worden. Dus vooral aan zaken die het resultaat van het gebruik ten goede komen, de milieu-impact verkleinen, de exploitatiekosten laag houden, nu en ook in de toekomst.

Niet alleen de directe financiële keuzes zijn in beeld , ook de keuze voor deeleconomie oplossingen, private participaties of dienst-producten As a Service dienen hierbinnen beschouwd en afgewogen te worden. Door veel kostenervaring van zowel Capex als Opex en deze te koppelen aan Kritische Prestatie Indicatoren houdt u het gebruik van het gebouw ook financieel gezond. Door het uitgeven van geld te benaderen vanuit Total Cost of Ownership en alternatieve financieringsvormen, huur en lease opties in de methodiek te betrekken, is er meer mogelijk.

OMGEVING

Een gebouw is niet alleen een functioneel-financieel iets in het hier en nu. Het neemt ook voor lange tijd deel in haar omgeving.

Zuinig en met beleid omgaan met de ecologische situatie en locatie betekent dat het gebouw en de effecten van het gebruik ervan past bij zijn habitat en sociale- en stedelijke structuur, nu en in de toekomst. Zelfs als het aan het eind ooit “geoogst” en gerecycled zal moeten worden. Dát is een Gezond Gebouw.