Onze visie

Wij willen een onmisbare partner zijn om partijen te adviseren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Daarbij willen wij voorloper en initiator zijn van de verbetering van onze milieu-impact, grondstofbeheersing en gezondheid. Zo kunnen wij meer bereiken in de verdere verduurzaming van een gezond gebouwde omgeving.

Onze missie

Beter werken, beter leren en beter leven in een 361˚ Gezond Gebouw.

Een 361˚ Gezond Gebouw is namelijk niet alleen een vooruitstrevend concept voor het binnenklimaat, dat gaat verder. Ons advies over de 361˚ Gezond Gebouw-methodiek neemt altijd de hele levenscyclus van gebouwen en haar exploitatie mee in te ontwikkelen concepten, ontwerpen en bijbehorende processen, met als basiscriteria; circulariteit, milieu-impact en gezondheid. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe concepten, gezonde afwegingen en innovatie, zowel organisatorisch als technisch en financieel.

Met het oog op de toekomst, willen wij ervoor zorgen dat wij ons steentje bijdragen in het behouden van onze wereld om ons heen.

Filosofie 361˚ Gezond gebouw

De kracht van een gebouw zit niet in beton, glas en staal. Het zit in de manier waarop het de organisatie versterkt. Daarbij gaan wij uit van drie pijlers: beleving, omgeving en economie. Door deze in elkaar over te laten lopen, werken wij een aan huisvestiging, die rekenschap houdt met mensen, milieu en natuurlijk uw verdienmodel. Wij adviseren u graag over de actuele onderwerpen op gebied van verduurzaming, bijvoorbeeld de circulariteit, leefbaarheid, de kwaliteit, proces- en kostenbeheersing, innovatie en de effecten op de omgeving en het milieu.

Onze deskundige medewerkers zetten voor u altijd dat extra stapje, zodat wij samen met u werken naar een 361˚ Gezond gebouw.

ALTIJD UP-TO-DATE

TRAJECT bestaat uit een team van specialisten en managers met ieder zijn/haar competenties, expertise en kennis op het gebied van energie, binnenklimaatverbetering, duurzaamheid, circulariteit en gezondheid. Hierdoor zijn wij in staat in te spelen op nieuwe technologieën, processen en mondiale ontwikkelingen. Daarnaast werken wij samen en onderhouden nauwe contacten met meerdere kennisinstituten en innovatieve partijen.

Minstens zo belangrijk is dat TRAJECT zeer plezierig is en blijft om mee samen te werken of voor te werken. Met voldoende uitdaging en motivatie, zowel rationeel als emotioneel.

Achterliggende gedachte

Keuzes bij de realisatie van gebouwen hebben decennia lang effect op het milieu, de functionaliteit, de gebruikers en de omgeving. Deze keuzes dienen derhalve steeds meer duurzaam te worden ingegeven en bepaald. Nu meer dan ooit. Niet méér grondstoffen gebruiken dan de aarde kan produceren en verwerken, substantieel minder niet-natuurlijke stoffen en materialen in het milieu brengen, ruimte bieden voor natuurlijk herstel en de medemens in haar fundamentele behoeften kunnen laten ontwikkelen.

De 361˚ Gezond Gebouw-methodiek neemt dan ook altijd de hele levenscyclus van gebouwen en haar exploitatie mee in te ontwikkelen concepten, ontwerpen en bijbehorende processen, met als basiscriteria; circulariteit, milieu-impact en gezondheid. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe concepten, gezonde afwegingen, innovatie, zowel organisatorisch als technisch als financieel. Drie afwegingen staan hierbij centraal: de beleving, de economie en de omgeving.

361-gezond-gebouw-traject

BELEVING

Elk gebouw is een functionele eenheid die alle verschillende gebruikers continu voldoende moet opleveren. Daarom staat bij TRAJECT het gebruik en de gebruiker ook centraal.

Een gebouw moet comfortabel zijn en geen gezondheidsklachten opleveren, ook niet over tien jaar. Het moet functioneel zijn en bijdragen aan resultaat. Dan denkt u misschien aan een logische indeling of voldoende veiligheid, maar een gezond gebouw ziet er natuurlijk ook goed uit, werkt inspirerend, heeft een minimale milieuimpact en weet de gebruiker zowel mentaal als sociaal als fysiek in balans en gezond te houden. Met de 361° Gezond Gebouw methodiek ontstaat er balans tussen al deze aspecten.

ECONOMIE

Geld kan maar één keer worden uitgegeven en moet gericht en met inzicht besteed worden. Dus vooral aan zaken die het resultaat van het gebruik ten goede komen, de milieu-impact verkleinen, de exploitatiekosten laag houden, nu en ook in de toekomst.

Niet alleen de directe financiële keuzes zijn in beeld , ook de keuze voor deeleconomie oplossingen, private participaties of dienst-producten As a Service dienen hierbinnen beschouwd en afgewogen te worden. Door veel kostenervaring van zowel Capex als Opex en deze te koppelen aan Kritische Prestatie Indicatoren houdt u het gebruik van het gebouw ook financieel gezond. Door het uitgeven van geld te benaderen vanuit Total Cost of Ownership en alternatieve financieringsvormen, huur en lease opties in de methodiek te betrekken, is er meer mogelijk.

OMGEVING

Een gebouw is niet alleen een functioneel-financieel iets in het hier en nu. Het neemt ook voor lange tijd deel in haar omgeving.

Zuinig en met beleid omgaan met de ecologische situatie en locatie betekent dat het gebouw en de effecten van het gebruik ervan past bij zijn habitat en sociale- en stedelijke structuur, nu en in de toekomst. Zelfs als het aan het eind ooit “geoogst” en gerecycled zal moeten worden. Dát is een Gezond Gebouw.