WELL lezing voor studenten Facility Management


Onze adviseur Casper Christiaanse gaf aan zo’n 100 eerstejaars studenten Facility Management van de Saxion Hogeschool in Deventer een gastcollege over zijn (praktijk)ervaringen als Facility Manager.

Hij behandelde vraagstukken als hoe je komt tot huisvesting die past bij jouw organisatie en hoe huisvesting als toegevoegde waarde kan dienen voor die organisatie. Dat laatste kan bijvoorbeeld met de WELL Building Standard.
TRAJECT juicht het zeer toe dat studenten al tijdens hun studie geïnformeerd worden over WELL certificering zodat ze met hun kennis gebouwen tot gezondere leef- en werkomgeving kunnen maken.

Nieuws