Werk in uitvoering aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag


Eigenaar Merin verhuurt een gedeelte van het kantoorgebouw aan de Bezuidenhoutseweg aan Landal GreenParks. Voordat Landal zich hier kan vestigen moeten echter een aantal aanpassingen aan de ruimte worden uitgevoerd, zo is het voor Landal onder andere belangrijk dat het betreffende bouwdeel een energielabel A krijgt.

TRAJECT heeft de contractstukken voor zowel de bouwkundige als de installatietechnische werkzaamheden opgesteld. Gedurende de realisatie controleren wij de berekeningen en werktekeningen en toetsen de installaties aan de ontwerpuitgangspunten. Voorafgaand aan de oplevering dienen de installaties uiteraard functioneel getest te worden.

Ongecategoriseerd