Home

TRAJECT en COVID-19

Beste relatie,

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, heeft TRAJECT Adviseurs & Managers de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Lees meer >>

compas
compas

Gezondheid

Gezonde gebouwen zorgen voor voldoende lucht, zijn gemaakt van gezonde emissiearme materialen, maken gebruik van de zon, bieden uitzicht op natuur, stimuleren een gezonde levensstijl in de gebruiksfase en verleiden tot bijvoorbeeld bewegen. Gezonde gebouwen stimuleren de sociale cohesie tussen mensen, zijn veilig, onderhoudsarm en toekomstbestendig.

Meer over gezondheid |
projecten | contact

Energie & Techniek

Installaties, binnenklimaat, water en energie vormen de motor van elk gezond gebouw. Het liefst houden we deze motor klein en efficiënt gecombineerd met duurzaam en comfortabel, dat is de uitdaging die de adviseurs van TRAJECT in een integraal ontwerp oppakken.

Meer over techniek |
projecten | contact

Duurzaamheid

Begrippen als duurzaamheid, circulariteit en gezondheid worden breed gebruikt in Nederland en daarbuiten en lijken soms wel containerbegrippen te worden. Daarom is het nodig om ze goed te definiëren en in samenhang te beschouwen. De ene duurzame maatregel kan immers weer een negatief effect hebben op een andere duurzame en/of gezondheidsdoelstelling, innovatie of ambitie.

Meer over duurzaamheid  |
projecten | contact

Circulariteit

CIRCL

Bij het ontwerp, de realisatie én het gebruik van een gebouw of gebied is aandacht nodig voor het beperken van eindige grondstoffen. Het afval van toen wordt de grondstof van nu. We maken niet wat we niet nodig hebben en de energie is afkomstig van duurzame bronnen.

Meer over circulariteit |
projecten | contact

Projectmanagement

postnl

De juiste balans vinden tussen comfort, gezond en duurzaam gecombineerd met tijd en geld. Onze procesmanagers kunnen u ondersteunen bij het formuleren van ambities en het waarmaken daarvan!

Meer over projectmanagement |
projecten | contact

Exploitatiemanagement

Het in stand houden van gebouwen en technische faciliteiten én het in kaart brengen daarvan lijkt een branchevreemde activiteit. De adviseurs en inspecteurs van TRAJECT hebben zich gespecialiseerd in conditiemetingen, Vendor en Technical Due Dilligences (VDD en TDD),  en duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer over exploitatiemanagement |
projecten | contact


Niet alleen een vooruitstrevend binnenklimaat-concept, maar een compleet plan met inzicht in voor uw organisatie belangrijke doelstellingen, gezondheidseffecten, energiehuishouding, exploitatie, afvalbeheer, natuurinclusiviteit en sociale coherentie met daarbij inzicht in kosten voor de complete levenscyclus.

TRAJECT Gezond Gebouw |
nieuws | projecten | contact