Home

Nieuws

WELL lezing voor studenten Facility Management
Onze adviseur Casper Christiaanse gaf aan zo’n 100 eerstejaars studenten Facility Management van de Saxion Hogeschool in Deventer een gastcollege over zijn (praktijk)ervaringen als Facility Manager. Meer

compas
compas

Gezondheid

Met onze 361° Gezond Gebouw filosofie kijken we naar alle aspecten van uw gebouw én een stapje verder! De kracht van uw gebouw zit niet in beton, glas en staal, het zit in de manier waarop het uw organisatie verstrekt.

Gezondheid bij MORE |
nieuws | projecten | contact

Circulariteit

CIRCL

Bij het ontwerp, de realisatie én het gebruik van een gebouw of gebied is aandacht nodig voor het beperken van eindige grondstoffen. Het afval van toen wordt de grondstof van nu. We maken niet wat we niet nodig hebben en de energie is afkomstig van duurzame bronnen.

Circulariteit in CIRCL |
nieuws | projecten | contact

Energie & Techniek

Installaties, binnenklimaat, water en energie vormen de motor van elk gezond gebouw. Het liefst houden we deze motor klein en efficiënt gecombineerd met duurzaam en comfortabel, dat is de uitdaging die de adviseurs van TRAJECT in een integraal ontwerp oppakken.

Techniek bij TNO |
nieuws | projecten | contact

Projectmanagement

postnl

De juiste balans vinden tussen comfort, gezond en duurzaam gecombineerd met tijd en geld. Onze procesmanagers kunnen u ondersteunen bij het formuleren van ambities en het waarmaken daarvan!

Projectmanagement bij PostNL |
nieuws | projecten | contact

Duurzaamheid

Natuur is onmisbaar voor een gezond woon- en leefklimaat; aantrekkelijk, logisch, divers en multifunctioneel, met ruimte voor natuur, recreatie, mobiliteit en maatschappelijke doelstellingen.

Duurzaamheid voor Syntrus Achmea |
nieuws | projecten | contact

Exploitatiemanagement

Het in stand houden van gebouwen en technische faciliteiten én het in kaart brengen daarvan lijkt een branchevreemde activiteit. De adviseurs en inspecteurs van TRAJECT hebben zich gespecialiseerd in conditiemetingen en duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Exploitatie bij het RadboudUMC |
nieuws | projecten | contact


Niet alleen een vooruitstrevend binnenklimaat-concept, maar een compleet plan met inzicht in voor uw organisatie belangrijke doelstellingen, gezondheidseffecten, energiehuishouding, exploitatie, afvalbeheer, natuurinclusiviteit en sociale coherentie met daarbij inzicht in kosten voor de complete levenscyclus.

TRAJECT Gezond Gebouw |
nieuws | projecten | contact